După flat și material-design în trend vin culorile aprinse/acide. Și pentru că nu sunt în contradicție, aceste stiluri se vor combina perfect între ele. Noul stil vine într-un pas cu industria modei și arta tipografică. Probabil e pentru prima dată când web-designul se aliniază acestor două domenii, dacă vor merge într-un pas și mai departe, timpul ne va arăta.


imagine: pixabay.com

Nu voi intra în detalii tehnice pentru că acest mic ghid este pentru începători, precum și pentru cei care nu cunosc editarea conținutului web la nivel de cod. Voi simplifica pe cât e de posibil pentru ați ușura și scurta procesul de lucru.

Întâi de toate vom încărca imaginea pe server, accesând în panoul de administrare http://siteul-tău.com/wp-admin/ meniul Media -> Add New(1).
Apoi vom trage imaginea noastră prin drag-and-drop în câmpul care se află mai jos de Upload New Media ori vom folosi butonul Select Files(2).


Cu toate că nu are nici un efect (direct) asupra vânzărilor sau intensificarea de prestare a serviciilor, logo-ul este unul din cele mai importante componente la ale unei companii, acesta fiind imaginea companiei și are ca scop identificarea acesteia. Reiese că logoul trebuie să fie într-adevăr original și personalizat. Crearea unui logo are loc prin câteva procese.

Procesele de creare a unui logo sunt următoarele:

Studiu

Înainte de toate ia în considerație misiunea și sloganul companiei, denumirea acesteia. Se recomandă să faci un sondaj printre angajații companiei. Discută cu proprietarul și află care sunt viziunile lui. …

Igor Dobîndă

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store