Dünyada 60'tan fazla ülkede 5 kıtaya yayılmış global bir hareketin İstanbul ayağı olarak sosyal, çevresel ve toplumsal etki için çalışmanın artan önemini küreselde ve yerelde sıklıkla gözlemlediğimiz bir seneyi daha geride bıraktık. …

Ü nlü bir markanın hijyen temasında kurguladığı “kirlenmek güzeldir” reklamını hatırlayanlarınız vardır. Oyun oynayarak, dokunarak büyümek gerçekten de güzeldir. Peki, reklam ve reklamcılık kirli midir? Bir reklam veya kampanya, zarar verdiklerimizi geri kazanmak ve yeniden inşa etmeye yönelik kurgulanabilir mi?

Project Zoom kapsamında gerçekleştirdiğimiz online Söyleşi Serimizi, sosyal fayda iletişimi…

Ne çok şey söylendi ve konuşuldu sürdürülebilirlik üzerine. Kimin ve neyin sürdürülebilirliğinden bahsediyoruz, sürdürülebilirlik kendi bünyesinde neler barındırıyor ve hikayelerin sürdürülebilirliği ile örülü bir dünya inşa edilebilir mi?

Project Zoom programı kapsamında devam ettiğimiz söyleşi serisinde, bu kez Teyit.org’un kurucusu Atakan Foça’nın moderatörlüğünde, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Genel Sekreteri Doğa Tamer…

Dünya Çevre Günü, İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında 133 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.

Dünya Çevre Günü, küresel değişimin küresel bir topluluk gerektirdiğinin farkında olarak pozitif değişime ilham veren…

D ijital medya alanı üzerine düşündüğümüzde, dijital araçlar veya mecralar aracılığı ile hikâyenin gücünü doğru şekilde kullanmak mümkün mü? Böylesi bir anlatım, kitle ve bireylerin rolü üzerine ne söylüyor?

Dijital Medya Kavramı ve ‘Yeni’ Odaklı Üretim

Bilgisayarın ve internetin dünyamıza girmesiyle, iletişim/telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinin kesiştiği alan için dijital medya veyahut yeni medya kavramı kullanılmaktadır. Multi-disipliner bir…

Etkili çözüm gazeteciliği hikayeleri üretmek ve bu hikayeleri giderek yaygınlaştırmak; ama aynı zamanda, bu konsepte uymayan içeriklerin de ne olduğunu anlatarak çözüm gazeteciliği kavramını anlaşılır kılabiliriz.

Yalnızca tek bir insanın, makro düzeyde ‘toplum’ sorunsalına mükemmel bir cevap bulmasını bekleyen içeriklere bakarsanız ve çözüm gazeteciliği kavramını bu kapsamda ele alırsanız, büyük olasılıkla yanlış yoldasınız demektir. ‘Belirli bir sorunu’ ele alan ve salt ona odaklanan ‘tek bir insanın’ dahi mevcut oluşu, çözüm gazeteciliğinin ne olmadığı konusunda bize bir…

Bir hikâyeyi kurguladığınız yolda, size sürprizler yapması çok olasıdır. Önemli olan sizin bu sürprizlere ilişkin takındığınız tavrınız ve hangi metotları izleyeceğinizdir. Kabul edip onu hikâyeye dâhil ederek yeniden kurgulama sürecine girmek mi yoksa hiç olmamış gibi varsaymak mı? Tüm bunlar sana ve hitap ettiğin kitlelere dair ne söylüyor?

Mr. Gay Syria’nin Hikayesi

“Türkiye’de çok fazla hikâye var. Bunu olumsuz anlamda söylüyorum; çünkü çok fazla adaletsizlik var.”

Project Zoom programımız kapsamında başlattığımız söyleşi serisinde ilk konuğumuz Ayşe Toprak oldu ve bu sözler, bir hikâye toplayıcısı olan yönetmen Ayşe’nin sözleridir. Evet, Türkiye’de çok fazla hikâye var. Bu hikâyeler kimi zaman saklıdır, görülememiştir kimi zaman…

Etki odaklı bakış açısı, işe yarayan çözümlerin nasıl anlatılacağına ve üretileceğine yönelik yolları ve yöntemleri işaret etmek demektir.

Bu, salt bir sağlık meselesinden çok daha fazlası!

Şu anda dünyada neler olup bittiğine bakmak, bizi yoğun bir baskı ve stres altında hissettirebilir. Bu durum, toplumsal olanın içinde yer alan diğer birçok husus ile yakından bağlantılı olmasına rağmen, aynı zamanda…

Impact Hub İstanbul’un unutulmaz etkinlik serisi “Farkında Mısın?”ın dördüncü etkinliği “Kriz Anlarında Fark Yaratmak”ı bu kez çevrimiçi gerçekleştirdik. Yaşadığımız sistemik şok döneminde hem birey olarak hem de işletmeler olarak riskleri anlayıp kriz yönetiminde nasıl doğrudan harekete geçebileceğimizi konuştuk.

Bu kez çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz “Farkında Mısın?” serisinin dördüncü etkinliği “Kriz Anlarında Fark Yaratmak”ta, UNDP Türkiye İklim Dayanıklılığı Danışmanı Erdem Ergin, Teyit.org Kurucusu Mehmet Atakan Foça, Evreka Kurucusu Umutcan Duman ve #3boyutludestek yürütücülerinden Doğukan Güngör ile bir araya geldik.

Bu kez çevrimiçi gerçekleştirdiğimiz “Farkında Mısın?” serisinin dördüncü etkinliği “Kriz Anlarında…

Project Zoom programı, toplumsal meselelere ilişkin geliştirilebilecek içeriklerde çözüm yolları sunan hikayeleri aramaktadır. Çözüm gazeteciliği ile buluştuğu bu noktada, çözüme gidecek örüntüleri gösterebilmek, medyada ve toplum nezdinde değişime giden yolda oldukça destekleyicidir.

Çözüm Gazeteciliği Kavramı

Çözüm gazeteciliği kavramı, sık sık barış gazeteciliği kavramı ile birlikte anılmaktadır. İlk olarak 1960'lı yıllarda medyanın ve gazetecilerin…

Impact Hub Istanbul

The space and platform that unites all impact-driven individuals in Istanbul!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store