InTech MeetUp
InTech MeetUp

InTech MeetUp

InTech MeetUp има за цел да ги вмрежи програмерите и да нè запознае со новостите во светот на технологијата.