Hi Rahul! Dank voor jouw reactie op mijn reactie.
Melanie Keatley
163

Melanie ik vind het supertof dat je zo gepassioneerd dit standpunt verdedigt en snap goed hoe de dingen (kunnen) overkomen. De brieven van Rahul en Chris zijn ook gaaf: hoop dat het zo zwart op wit zetten de discussie en de aanpak makkelijker gaat maken.

Q is goed bezig met diversiteit bijvoorbeeld met de ruimte voor empat.io, CodeUur en Girl Code. Deze groepen zijn er, worden georganiseerd door Q’ers (en niet-Q’ers ;-)) en hebben dus op die manier ook invloed op de diversiteitsplannen waar o.a. Rahul en Chris mee bezig zijn binnen Q. Ik denk wel dat de ervaringen van die groepen, zoals Girl Code in dit geval, nog meer inhoudelijk geraadpleegd kunnen worden. Dat zou echt gaaf zijn! En volgens mij is met deze brieven precies die deur geopend :-)

De ervaringen van Girl Coders kunnen bijvoorbeeld op het puntje van “de lat lager leggen” meehelpen: wat vinden die programmerende vrouwen zelf eigenlijk? Want tuurlijk wil je dat niet. En tuurlijk zijn vrouwen (en andere minderheidsgroepen in tech) net zo goed als mannen. Maar, wat je ook terugleest in andere comments: de samenleving is biased over vrouwen in tech, vrouwen die zelf vinden dat vrouwen net zo goed zijn zijn zelfs ook nog biased over hun kunnen (niemand is niet-biased, google: ‘unconscious bias’), meisjes komen veel later in aanraking met tech dan jongens etc. De gelijke kansen om op A-level te komen zijn er dus (nog) niet. Als in: een hoop vrouwen zijn later begonnen dan mannen met programmeren door allerlei sociale factoren (ongelijke kansen). Ze op precies dezelfde schaal beoordelen is dus lastig. Leg de lat dus inderdaad niet per se lager in het grote plaatje. Maar houdt in de sollicitatieprocedure voor minderheidsgroepen misschien wel voorlopig even rekening met de kansen die ze tot nu toe hebben gehad. Geef dat pareltje met potentieel dus voor het uiteindelijke grotere diversiteitsdoel bijvoorbeeld een mentor zoals Melanie voorstelt. En je zit dan niet gelijk aan ze vast omdat ze “naar het damestoilet gaan”. Jullie hebben vast snel genoeg door of dit zo’n A-leveltje is die met de juiste coaching met de juiste snelheid op het juiste niveau komt, of niet.

Rahul en Chris, is het een idee om de meeting met Melanie groter te maken? We hebben inmiddels veel leden en kunnen denk ik makkelijk een groep van zeg 10 vaste Girl Coders bij elkaar krijgen? Leuk en leerzaam voor jullie om mee te sparren voor de plannen binnen Q?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.