แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Electrical Insulating Rubber Mat เป็นแผ่นยางที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ซึ่งนิยมใช้รองพื้น ปูพื้นบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว เช่น หน้าตู้MDB ห้องMDB ตู้Switchgear ตู้ไฟ เป็นต้น ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดี ผ่านการรับรองความเป็นฉนวนไฟฟ้าจากสถาบันชั้นนำและมีใบ Cer. รับรองผ่านการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า สามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูง หลายระดับการใช้งาน พร้อมด้วยแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่พร้อมจัดส่งให้ท่านเลือกใช้งานตั้งแต่ความหนา 2–14 mm และฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่ Tel: 0 2408 2583–4 / 0 2482 7051 / 09 8289 8686 Hotline : 08 6307 7319 Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th https://electromerpti.com

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ElectroMer Insulation’s story.