პედაგოგი და ტექნოლოგია
Razmik Badalyan
1

ზემოთხსენებულის გარდა, დასწავლაში სოციალური კომპონენტის მნიშვნელობაც დიდია. თანატოლებთან/კურსელებთან ერთად სწავლა მეტ მოტივაციას აძლევს სტუდენტს (აქ ციტირებაა საჭირო). 
ტექნოლოგია ამ მხრივაც ვერ ჩაანაცვლებს სწავლების ტრადიციულ მეთოდებს.

ტექნოლოგიის გამოყენება ყოველდღიურ საქმიანობაში, საზოგადოების ცხოვრების სტილი და არჩევანიცაა. დადებითი მხარე (პროდუქტიულობის თვალსაზრისით) რომც არ ქონდეს, მაინც გამოვიყენებდით.