Я завжди скептично ставився до правила “10 тисяч годин”.
Юрій Савка
61

Година часу для мене в 2007 році і для мене на цей час — це дві різні години. Мої колеги знають що я, наприклад, дивлюсь відео курси з швидкістю 2х, а із сотен статей і новин я буду детально вивчати тільки одиниці. Тобто кофіціент годино-ефективності уже зовсім інший.

Ви можете витратити тисячі годин виконуючи одну й ту саму роботу, залишатись в тій самій пісочниці. А можете робити собі виклик і виходячи за рамки свого комфорту рости не по дням а по часам.

Like what you read? Give Ivan Zmerzlyi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.