GEP – Genetický enzymatický potenciál

Každý člověk se rodí s jistým genetickým enzymatickým potenciálem, tedy schopností metabolizovat přijatou stravu. Táto enzymatická vybavenost, co do množství enzymů a jejich specializace se v průběhu života nemění.

To znamená, že jestli člověk nemá ve své metabolické výbavě enzymy např. na maso / a to je podle výzkumů cca jeden člověk ze sta lidí/, tak veškeré maso, které pozře zůstává v organizmu jako překážka, jako jed a nebo přebytečná hmota, se kterou si organizmus neumí rady. Částečně tuto hmotu člověk vyloučí stolicí či močí, ale část zůstává v organizmu na hodně dlouho.

Vědci zjistili, že lidé, kteří jedli zásadně jen tu potravu, která je kvalitně a v co nejkratší době zpracovaná enzymy, beze zbytku, nebyli ani nemocní, ani obézní a mněli dostatek vitální energie do dlouhověkosti.

Dr. Carperová ve svých knihách uvádí, že „nevíme kdo je otcem, ale matkou veškerých nemocí je nesprávná strava“.Tedy nemetabolizované sousto je pro organizmus zátěží a o každém soustu, které vloží člověk do úst, rozhoduje jenom on sám.

Imunitní systém má pak starosti s přebytečnými „uloženinami!“ z nemetabolizované stravy a nemá dostatek sil řešit konkrétní nemoci, zdravotní problémy.

Pro lepší orientaci a informovanost jsme vypracovali dělení lidí podle GEP – genetického enzymatického potenciálu. Jedná se o to, aby člověk věděl co a kolik smí sníst na to, aby nehladověl a aby vše co sní, bylo zpracované ku prospěchu jeho. přirozeného vývoje a jeho zdraví.

Jestli má člověk enzymatickou vybavenost na chléb pouze 10 % – 15%, tak bude v 85% – 90% jako přílohu k masu pojídat buď pečivo, brambory anebo těstoviny. Tedy to na co má enzymy.

Můžete si nechat vypracovat rozbor Vaší enzymatické dostatečnosti na základní druhy potravin.

Je sice pravdou, že kromě endogenních enzymů, se kterými se rodíme, přijímáme v potravě anebo v podpůrných přípravcích či lécích i enzymy exogenní, ale jejich metabolické schopnosti oproti endogenním jsou. cca 15 %.

Informace o vašem GEP – genetickém enzymatickém potenciálu vypracujeme VHLEDEM na základě základních údajů o osobě: Jméno, příjmení, narození.

Touto metodou pracujeme a máme pozitivní výsledky již 19 let s téměř 15 000 klienty.

Stravováním se na základě těchto informací si můžete zlepšit nejen váš zdravotní stav, ale hlavně můžete, dosáhnout vyšší metabolické prosperity, dostatek. vitální energie a úpravu tělesných proporcí podle vlastních představ.

Když budete vědět co Vám prospěje a co bude proměněné na patřičnou nutriční hodnotu a energii, nebudete mít v organizmu ani deko metabolitů /nemetabolizovaných přebytků/ a ani deko na víc podle přirozených potřeb.

Rozbor VHLEDEM, podle GEP – genetického enzymatického potenciálu pro zájemce stojí 450 Kč.

Pro klienty naší poradny vypracujeme rozbor zdarma.

VAŠE ENZYMATICKÁ DOSTATEČNOST JE NA:

MASO………………………………………………%

BRAMBORY……………………………………..%

ZELENINU………………………………………..%

OVOCE…………………………………………….%

CHLÉB……………………………………………..%

PEČIVO……………………………………………%

MLÉKO…………………………………………..%

TVRDÉ SÝRY…………………………………..%

TAVENÉ SÝRY…………………………………%

TVAROH………………………………………..%

KNEDLIKY……………………………………….%

SLANÉ MOUČ………………………………….%

SLADKÉ MOUČ. ………………………………%

TĚSTOVINY VAJEČ. ………………………..%

TĚSTOVINY BEZVAJEČ. ……………………%

SEMENA OBYLNÉ…………………………..%

SEMENA JINÉ………………………………..%

ALKOHOL………………………………………%

VÍNO…………………………………………….%

PIVO…………………………………………….%

KÁVA S MLÉKEM………………………….%

KÁVA TUREK………………………………%

KÁVA INST……………………………………%

CITRUSOVÉ PLODY……………………….%

SÓJA – PRODUKTY………………………%

ČOKOLÁDA MLÉČNÁ…………………….%

ČOKOLÁDA HOŘKÁ………………………%

ČAJE……………………………………………%

Podle výsledků rozboru jezte denně jen tolik procent té které skupiny potravin v porovnání s ostatními potravinami na kolik procent máte enzymatickou dostatečnost.

To znamená, že jestli vaše enzymatická dostatečnost bude na zeleninu jen 20% a na maso 60% a doposud jste jedli převážně zeleninu a maso jen sporadicky a nebo vůbec, tak bude nutné to přehodnotit, proto že by Vám zůstávali uloženiny – metabolity ze zeleniny, která nebyla dostatečně metabolizovaná. Nemá být čím. Nejsou enzymy.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ivo Havíř’s story.