Kniha 4

A v neposlední řadě – v každé buňce těla máme kapku vody a když vypijeme čistou vodu, tudíž nenasycený roztok, může ta do sebe pojmout toxiny, které do těla vstoupily ať dechem či potravou nebo pokožkou při styku se škodlivou látkou.

Druhý půllitr vody bude následovat v 10 hodin dopoledne, a opět jako v případě snídaně, po něm přijde svačina. Tato voda nastartuje enzymy i na blížící se oběd, ale to vám už nemusím psát, to jste už určitě odvodili z toho prvního půllitru. Jak sami vidíte – ty časy a ta kázeň v každodenním režimu jsou obrovsky důležité. Nakonec, vaše tělo vám to za pár týdnů. potvrdí samo. To samé bude před obědem ve 12 h ( čas opět důležitý v závislosti na vypité vodě v 10 h) další 0,5 l vody. Dále v 15 h opět 0,5 l vody a pozor- teď přichází důležitý okamžik dne – a to je večeře. Ta by měla proběhnout do 18,00 a samozřejmě 0,5 l vody před ní. Když budete totiž večeřet déle, potrava se už nestráví.

No asi si řeknete „ no a co, tak se vys…“ Jako jsem si to říkal já vždy, když jsem hltal jídlo a málo kousal s pomyšlením, tak dobré jídlo, když z něho udělám tu kaši, ztratí tu krásnou chuť. Ale to je velký omyl – když se potravina nestráví, naše tělo doslova otráví, jak se uvádí ve spoustě odborné literatury. Kousky nerozložené potravy projdou trávicím traktem a ucpávají orgány, které pak nemohou vykonávat své životně důležité funkce.

Tak to byl jen jeden šokující pilíř mé léčby, který mi řekl víc než 30 let studování sportovní výživy a těch nesmyslných nízkotučných jídel, která mě přivedla až tam, kde jsem v té době byl. Na vše, co jsem se dozvídal, jsem „koukal jak tele na nová vrata.“ Co vše znamená voda, to jsem se dozvěděl až v průběhu roční léčby, po které začínám psát tuto knihu. Ale k tomu se ještě vrátíme.

Druhým pilířem bylo sestavování potravin do jednotlivých jídel. Je to proste chemie. Na jídlo se nemůžete dívat jako na kus „žvance“, ale jako na potravinu obsahující látky, které do sebe v určitých kombinacích buď zapadnou a proběhne pozitivní chemická reakce anebo nezapadnou. Pak se vám může stát, že vás začne bolet hlava nebo přijde nějaká jiná nepříjemná odezva z vašeho těla. A to, že jsem jich měl za ten rok dost a dost, se vám tu budu snažit přiblížit. I když jsem se snažil sebevíc, prostě chybám, které jsem dělal nevědomky, jsem se prostě neubránil. Je samozřejmé, že nikdo z nás není chemik, aby znal látky obsažené v jednotlivých potravinách, natož jak se jednotlivé látky zachovají, když je spolu sníme. Proto bych byl moc rád, aby vám moje kniha tyto útrapy poté, co sníte špatné kombinace, pomohla snížit na minimum. A proč jsem zdůraznil „nevědomky“? Protože vědomé porušování. je několikanásobně horší! Ale to už nejsme na úrovni chemie, ale na úrovni energie.

Like what you read? Give Ivo Havíř a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.