Kniha 65

S přibývajícím věkem a díky překyselení mého organizmu, které jsem si zapříčinil nesprávnou konzumací několika potravin stále dokola, každodenním anaerobním tréninkem, opovrhováním aerobního tréninku a. nízkým (skoro nulovým) příjmem čisté vody. se mé čelo dosti zvýšilo a v legraci jsem to komentoval slovy, že mám dost vlasů, ale na menší hlavu. Už delší dobu jsem zvažoval, nemám li vyzkoušet ostříhat si vlasy. úplně na krátko strojkem. Jeden den jsem se k tomuto činu odhodlal a požádal svého syna a mamku, aby mi vlasy ostříhali. Pustili jsme se do toho ve 23 hod. a doladění účesu. bylo ukončeno okolo půlnoci. Osprchoval jsem se a šel si lehnout do postele. Ještě nutno podotknout, že jsem nikdy, kromě vojenské základní služby, takto krátké vlasy neměl.

Když jsem se zavrtal do peřin, tak mne najednou. přepadl tak zvláštní pocit, jako když bych tu noc neměl bez těch ostříhaných vlasů zvládnout. Jako kdyby měl během noci přijít můj konec. V duchu jsem se snažil sám sebe přesvědčit, co blbneš, vždyť to jsou jen vlasy, proč bych to neměl zvládnout. Samozřejmě, že jsem to zvládl, i když to samozřejmě je ve velkých uvozovkách, po tom co jsem si přečetl v knize Dr. Bortze.

Při konzultaci této situace. jsem se dozvěděl, že je hodně podstatné, kdy se během dne. ostříháte nebo oholíte. Zcela určitě čas, který jsem zvolil pro své zkrácení vlasů na takzvaného ježka, nebyl zrovna vhodný. Příčinu mých pocitů o zvládnutí či nezvládnutí situace jsem pochopil, když jsem četl o pokusu na laboratorních krysách, který popisuje v knize výše zmíněný lékař. Význačný fyziolog, Dr. Curt Richter z Lékařské fakulty. Johna Hopkinse, čirou náhodou přišel na to, že když se krysám ostříhají všechny vousky, začnou se chovat velmi podivně a zakrátko zemřou.

Sem mi i zapadá část této knihy, kde je popsáno – Dr. Stewart Wolf kdysi řekl- smrt je řešením neřešitelného problému.

Zní to logicky a spoustu věcí to i vysvětluje. Vysoká procenta úmrtí jednoho z partnerů zapříčiní smrt toho druhého. Myslím, že informace, kterou dostane pacient od svého lékaře, kdy mu byla diagnostikována z lékařského hlediska nevyléčitelná nemoc, přivádí pacienta do neřešitelné situace.

No rozhodně, kdybych tu příhodu sám nezažil (s ostříháním) tak bych spojitost s pokusem na krysách neviděl, pouze si tuto informaci přečetl a přešel jako spoustu informací, které v životě dostaneme a nikdy si je nezapamatujeme.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.