Karlsruher Institut für Technologie’de bir İTÜ’lü

Hikayemi hızlıca özetlemem gerekirse, Endüstri Mühendisliği okumaya İTÜ’de başladım ve üçüncü sınıfın birinci döneminde Almanya’nın Karlsruhe şehrindeki üniversiteye değişim öğrencisi olarak gittim. Esas plan, o yaz döneminde Almanca’mı geliştirebileceğim kadar geliştirip İTÜ’ye dönmekti. Olaylar planlandığı gibi gelişmedi ve bir dönem daha kalmaya karar verdim. İTÜ, ERASMUS maceramı uzatmayı kabul etmedi ve ben de tek çare olarak okulu dondurdum. O dönem içerisinde KIT’e üst dönemden başlamak için başvuruda bulundum. Kabul aldıktan sonra da İTÜ’den kaydımı resmen aldırdım. Kasım 2014 itibariyle lisansı bitirdim ve yine aynı üniversitede yüksek lisansa başladım.

Bu bölümde bu dönemi biraz daha detaylı olarak açıklayacağım ki benim bulduğum cevaplar belki birilerinin işine yarar. Paylaştıklarım en çok İTÜ’den KIT’e gelen ERASMUS öğrencilerinin işine yarayacaktır. İTÜ’den (özellikle Almanya’da) başka yerlere gidenlere ve Türkiye’deki başka üniversitelerden KIT’e okumaya gelenlere de yardımı dokunacaktır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.