Opis realizacji reżyserowanej sesji zdjęciowej na przykładzie autorskich fotografii z archiwum i analizy zadanego tematu. Zrealizowany częściowo.

Ilustrowany scenariusz sesji zdjęciowej

Spis treści

Co przedstawia pomysł?

Interpretację postaci kucharza profesjonalnego o etnicznych korzeniach.

Zdjęcia utrzymane w ciepłych kolorach ognia ale bez pokazania samego źródła ciepła. Ma to odzwierciedlać wnętrze Maliki i reprezentować gorące, południowe inspiracje.

Każdy z obrazów wynikowych ma być złożony z zestawu atrybutów znaczeniowych. Zdanie kluczowe, które ma być interpretowane jako kontekst sesji to:

“Harmonijnie łączy kuchnię Maghrebu z polskimi produktami.”

Element # 1

przykład portretu z wielokolorowym oświetleniem

Zdjęcia kolorowe. Postać boso na…


Przykładowa ilość zdjęć z sesji fotograficznej.

Technika: Oświetlenie punktowe + wytwornica dymu. Tło neutralne.


Portret to Twoje logo

Marka per­sonalna zawsze kojarzy się z twarzą właściciela/​założyciela. Jest to pierw­szy i najważniejszy element iden­tyfikacji wizual­nej. Priorytetem prze­wyż­sza nawet logotyp działal­no­ści.
Ten obraz oglądać będą poten­cjalni klienci jako pierw­szy w serwisach spo­łecz­no­ściowych i notkach biograficz­nych.

Gdy dziennikarz lub bloger będzie pisać o Twojej działalności — będzie chciał wstawić Twoje zdjęcie, ponieważ twarz na miniaturce generuje klikalność.

Jeżeli chcesz by było łatwiej zapamiętać Twoje rysy twarzy publikuj por­tret iden­tyfikacyjny w kolorach srebra bez użycia koloru — dzięki temu na fotografii utrwalona jest osobowość, a nie kolory mody.


It is not uncommon to observe that the importance of messages and the significance of details are not where your eyes’ aperture is.

Those impressions from the first visit in Rajasthan (India) are supposed to depict what a foreigner can experience in a clash with an ancient culture.
A trip like this either makes You lose your focus or forces You to watch in one predefined direction.


Reinventing the wheel

Portret marzenia

Typ z brodą zrobił rower z bambusa, bo ktoś mu powiedział, że się nie da.

Zbliżając się do 60. roku życia postanowił dokończyć zakład i wyruszył w podróż po Polsce, startując z Warszawy, odwiedził Gdynię i w momencie pisania tego tekstu zmierza do Szczecina przez Słupsk.

Czym jedzie?

Samodzielnie skonstruowanym rowerem poziomym, czyli takim gdzie sylwetka jest ustawiona jak na rozłożonym fotelu. Konstrukcja roweru trwała z przerwami kilka miesięcy. Powstała na tę podróż wersja 1.0 pojazdu o długości 190cm ma jeszcze wiele możliwości do rozwinięcia. Część rozwiązań jest prototypowa, jeżeli się sprawdzą to zostaną wykonane na stałe w nowej wersji pojazdu.


Przechodziłem obok tego szyldu wielokrotnie. W drodze na Openera, w drodze do Muzeum Emigracji, w drodze do portu towarowego na spacer, w poszukiwaniu kiosku i raz jak się zgubiłem podczas pierwszych podróży w Gdyni.

Blues, blues.. wewnątrzczaszkowy procesor nie skojarzył tego z klimatem, jedynie z gatunkiem. Dopiero lokalsi wskazali mi kierunek na środę wieczór.

Nie spodziewałem się, że dusza pokrewna nieczynnemu już Warszawskiemu klubowi Tygmont (z czerwonymi sofami po schodkach) ostała się gdzieś w zasięgu moich podróży.

Niewielka, podłużna sala, serialowe stoliki z ławami dookoła, ceglasto-fioletowa scena, czerwona perkusja i najważniejsze: utalentowani muzycy skupieni na wzajemnym porozumieniu w improwizacji.


Postprodukcja to poznawanie człowieka, wersja trudniejsza — bo jednostronna. To dialog z wymyślonym przyjacielem, którego cechy chcesz wydobyć i oświetlić emocją interpretacji. I tak samo jak w przypadku kontaktu cielesnego, ten przez szybę monitora może trwać tyle, co kieliszek wódki, by potem nie być pewnym jak właściwie to się stało i czy to była mądra decyzja. Może też trwać lata, jak obchodzące się z dystansu istoty dwóch światów — niepewne siebie nawzajem, za to pełne obawy by nie skrzywdzić i nie dać się skrzywdzić, żeby nie skłamać opowiadając. …

Jacek Szycht

Komponuję malownicze dizajny na śniadanie kiedy Ty śpisz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store