Té gaire sentit tindre tants de comptes en tants de llocs? ara m’acabo d’enterar que scriptogram ha desaparegut… i ja fa anys d’això! bé, ja se sap que és la llei de la selva, hakuna matata, companys, o com diria un altre

Junglako legea edo indartsuenaren legea hainbat egoeratan gizarte harremanak arautzen dituen ustezko printzipioa da, zeinaren arabera banako guztiak beste guztien aurka lehiatzen diren ingurune baztertzaile batean. Lehia horren ondorioz ahulak baztertu eta indartsuek irabazi egiten dute. Junglako legea terminoak jungla edo oihan itxiari egiten erreferentzia, non izaki guztiak beste espezieko harrapakari edo lehiakideen aurka egin behar duten etengabe.

Jacme

aprenent de cosmonauta.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store