268 Followers
·
Follow

Say hello to “the highlighter pen for podcast”

Image for post
Image for post

If you’re anything like me, you try to learn new things constantly. You read books, watch educational Youtube clips, read interesting blogs, and listen to podcasts.

You might have a system for collecting what you learn from many of these sources. Perhaps you highlight your Kindle books, sketch in your physical books, or you copy/paste blog post takeaways into Roam, Notion or some other Personal Knowledge Management system. …


Først og fremst: håper du har en alldeles allminnelig dag. Sjelden har vel en hverdag av den gamle sorten vært så etterlengtet som akkurat nå. Det er nå nøyaktig 14 dager siden forrige Undringer gikk ut, men i pandemisk tidsregning føles det som et par måneder har smøget seg forbi siden den gang, og vi har bladd over til et nytt kapittel i historiebøkene.

Image for post

Fredag 6. mars skrev at det kunne være en god idé å kjøpe inn noen ekstra joikakaker før alle andre, og forresten kanskje la være å smitte din gamle mormor med viruset du kanskje har uten at du vet det selv. På det tidspunktet hørtes det for mange alarmistisk og regelrett hysterisk ut. En knapp uke etterpå var det, post-hamstring, ikke lenger mulig å få kjøpt joikakaker, og eldrehjemmene hadde omsider stengt dørene for besøkende. …


Image for post
Image for post

Navn: Trym Røed Arvesen
Early Stage kull: 2018 (Tredje kull),
Studiebakgrunn: Medievitenskap ved Universitet i Bergen.

Verden har blitt heldigital, men skolen henger ofte langt etter. Moderne teknologi kan skape vanvittig engasjerende læringsopplevelser for barn og unge, og nettopp det holder tidligere Early Stage deltaker Trym og resten av teamet bak Spellbound på med!

Ved hjelp av VR (virtual reality), AR (augmented reality) og 3D-modellering, vil de bringe kidsa i klasserommet inn i fremtiden, hvor avansert audiovisuelt innhold brukes til å skape en læringsopplevelse som står i sterk kontrast til en passiv skolebok på papir. …

About

Jacob Morch

Free range human. I write to learn in public. Into entrepreneurship, biohacking, productivity, #nocode and mental models. Weekly newsletter @ jacobmorch.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store