Naturen är grym

Videon här nedan tycker många är grym, obehaglig och svår att titta på. Jag kan förstå det, men jag tycker inte det. Det är naturen som i sin enkelhet uppfattas av oss som grym. Grym därför att vi känner medkänsla, empati och lidande. För ett hungrigt rovdjur är det inte konstigare än att vi köper en burgare eller slänger en kotlett på grillen.

[edit] tyvärr blev den nedtagen. Att visa naturen i sin renaste form var tydligen för svårt att ta in för många FB användare, märkligt nog…

Det är intressant hur vi värderar en hjort annorlunda jämfört med en mus, en lax, en and eller kanske en hare. Ju mer disneyfierat det är, desto jobbigare blir det när det äts upp.

Jag tog bort resten av inlägget då det inte riktigt håller när videon är borta.

Like what you read? Give skitjakt.nu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.