Tjuvjakten kommer öka… (falskt)

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Det stämmer inte. Den som tjuvjagar vill vara så snabb och rörlig som möjligt , typ att köra upp med en bil, slå på starka strålkastare och skjuta på det som rör sig.

Bågjakten innebär att du måste kunna spåra, måste förstå viltet och kunna dina marker. Pilbågen är möjligen det sämsta verktyget en tjuvjägare kan välja.

Dessutom vet vi, eftersom det finns gott om pilbågar i de Svenska hemmen, att detta inte förekommer idag och därför kommer det inte heller förekomma framöver. Pilbågar, pilar och pilar är ju tillgängliga i vilken sportaffär som helst, helt utan licenskrav eller kontroll.

Like what you read? Give skitjakt.nu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.