Utvecklingen har gått framåt, varför använda stenåldersredskap?…

Förutom de vanliga jaktförbudsivrarna som Hunt Saboteurs Sweden och Rovdjursföreningen så kommer det mer eller mindre faktagrundade inlägg och argument som hävdar att pilbågsjakten inte skall tillåtas. Argument mot bågjakt (som inte stämmer) och dina motargument hittar du här

Compoundbågen uppfanns på 60 talet, så den är betydligt modernare än skjutvapnet.

Om vi bara skall använda det som utvecklingen tagit fram då skall alla jaga med den senaste årsmodellen av gevär, med den senaste ammunitionen och med de nyaste kikarna. Är det ok att använda läderkängor och rågummisula, eller skall det bara vara de senaste goretex skorna som gäller?

Faktum är att det höjdes varnande fingrar och klagande röster när camouflaget kom, när kikarsiktet kom, när syntetstocken kom, när rekylbromsen kom. Jägarkåren är i många avseenden förändringströg.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.