Varför rubriceras det alltid som jaktbrott?

På FB så reagerar “alltid” jägarna med irritation och frustration när ett av rovdjuren (varg, björn, lo, järv och kungsörn) hittats dött och det skrivits artiklar om det. Jaktmotståndarna jublar “alltid” och delar runt tidningsartiklarna som om det vore bevis på att ett brott begåtts.
Så här kan en artikel se ut, denna från SVT Nyheter Gävleborg om att Död varg hittad utanför Åmot

Genast så vet både jägarkollektivet* och jaktmotståndarna* vad som hänt, vem som gjort fel och hur det skall lösas.

Varför?

Jo, för att det rubriceras av polisen som jaktbrott. Men _varför_ rubriceras det som jaktbrott? Jag hade ingen aning, så jag skickade följande fråga till polisen:

Hej.
Som blivande jägare har jag blivit intresserad av jaktbrott och börjat följa nyheter kring dessa med mer intresse.
Det verkar som att många frågor som rör statens vilt (i det här fallet en varg) rubriceras som jaktbrott http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/dod-varg-hittad-utanfor-amot
För mig som lekman som inte har insikt i polisens arbetssätt, hur fungerar det när till exempel en död varg påträffas. Rubriceras brottet först (typ jaktbrott) och sedan skickas det till obduktion eller går det att obducera först och efter det rubricera vad som hänt?

Jag tycker att det är bättre att fråga istället för att tro. Bättre att höra det från källan liksom… Svaret kom efter ett tag:

Du hade funderingar kring den illegala rovdjursjakten. Dessa djur skickas alltid till SVA för obduktion antingen det rör sig om brott eller ej.
I normalfallet skrivs en anmälan om illegal rovdjursjakt i samband med att man anträffar ett dött rovdjur och det inte finns någon vettig dödsorsak på detsamma. Då det inkommit svar ifrån SVA tar åklagaren beslut om att inleda en förundersökning eller ej i ärendet. Skulle det genast finnas starka skäl att det förekommit illegal jakt så kan övrig utredningsverksamhet ha förekommit innan svaret inkommit ifrån SVA. Åklagaren har då redan inlett en förundersökning.

Så i korthet. Proceduren är som följer:

  1. Ett dött rovdjur som till exempel björn, varg, lo, järv och kungsörn påträffas
  2. Anmälan om illegal rovdjursjakt skrivs
  3. Djuret skickas till SVA för obduktion och analys
  4. Om 3 visar på naturlig (eller icke onaturlig) död så avskrivs ärendet

Sedan finns det ju självklart omständigheter som gör att det är uppenbart att olagligheter begåtts (vilt inspept i plastsäck och sänkt med vikter, halvbrunnet, flera skotthål etc etc etc.

Men nu vet du varför det alltid rubriceras som jaktbrott.

* = Ja, det är grova generaliseringar. Självklart är det en minoritet då det enbart är de som kommenterat/delat artikeln som tycker så och inte ens där är de enbart de som tycker så. Drar alla över en kam…

Notering 1: Jag skrev statens vilt först, men denna procedur gäller den illegala rovdjursjakten (tack för korrigeringen)

Notering 2: Den döda vargen var inte en varg, utan en hund. Detta enligt polisen då resultatet av obduktionen kommit in.

Notering 3: Det vore ju intressant att höra hur jaktmotståndarna tänkte när de öste galla över jägarna – nu när det visade sig att det var en hund som tragiskt nog dukat under.

Notering 4: Det vore ju intressant att höra hur jägarna tänkte när de öste galla över polisen, SVA och andra – nu när det visade sig att det var en hund som tragiskt nog dukat under.

EDIT: Efter roliga diskussioner på FB så har vi enats om att det vore lämpligare med en annan (mindre iögonfallande) rubricering tills dess att brott påvisats. Kanske/troligen en semantisk fråga, men ändå. Minst lika intressant är frågan varför detta arbetssätt finns

Med tanke på den enorma mängden trafikskadade vilt och att de anmäls som jaktbrott vid smitning så syns inte andra jaktbrott i statistiken (i princip) i statistikdatabasen kan en skapa eget data utifrån anmälda brott. Som du ser är ökningen enorm, och brottsrubriceringen/arbetssättet vi diskuterar här känns som en petitess i sammanhanget. En snabb sökning på skrivna artiklar 2015 och 2016 relaterat till jaktbrott visar att de flesta journalister (om jag räknar bort de som medvetet skriver propaganda) tagit till sig att ökningen beror på fordonstrafiken och inte på en rutten jägarkår