Sąd Konstytucyjny w Czechach: Blokowanie nielegalnych stron hazardowych jest zgodne z prawem

Ważny wyrok odnośnie prawa hazardowego zapadł u naszych południowych sąsiadów.

Środek w postaci blokady został wpisany do nowelizacji ustawy hazardowej, która zaczęła obowiązywać od 1. stycznia br. Aby legalnie działać w Czechach, operatorzy muszą najpierw uzyskać krajową licencję. Spośród pokerroomów online, taką posiada już PokerStars. Natomiast PartyPoker jest w trakcie procesu licencyjnego.

Jak informuje portal Lexology.com, sędziowie zwrócili uwagę na fakt, że cześć krajów należących do Unii Europejskiej (Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Włochy, Litwa, Łotwa, Węgry, Portugalia, Rumunia, Grecja, Słowenia i Hiszpania) stosują podobne rozwiązanie. Kolejne kraje rozważają wprowadzenie takich przepisów.

W Czechach, zgodnie z nowym prawem, dostawcy internetu zostali zobowiązani do blokowania stron, które znajdą się na tzw. czarnej liście przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Senatorowie, którzy zaskarżyli przepisy do Sądu Konstytucyjnego zwracali uwagę na to, że stoją one w konflikcie z konstytucyjnym zakazem cenzury. Dodali, że dostawcy internetu nie mogą ponosić odpowiedzialności za operatorów gier hazardowych.

Sąd orzekł, że celem spornych przepisów nie jest kontrolowanie lub ograniczenie wolności w sferze informacji i wypowiedzi, ale zapobieganie nielegalnej działalności w internecie. W ocenie Sądu, blokowanie nielegalnych stron hazardowych, było ,,prawdopodobnie jedynym skutecznym, choć nie idealnym, rozwiązaniem”. Sędziowie oddalili także argument dotyczący przerzucania odpowiedzialności na dostawców internetu. W ich ocenie, nielegalni operatorzy działają z zagranicy, więc wyegzekwowanie od nich zakazu działalności jest trudne. Natomiast dostawcy internetu są na miejscu, łatwo dostępni i mają środki do wypełnienia zadania. Sąd orzekł, że także zagraniczni dostawcy internetu- jeśli świadczą swoje usługi w Czechach- mają obowiązek blokowania stron z ,,czarnej listy” czeskiego MF.

Sąd Konstytucyjny powołał się na kilka wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których stwierdzono, że każdy kraj ma prawo kształtować politykę hazardową tak, aby chronić interes publiczny w zakresie gier hazardowych. Kraje mogą więc wprowadzić zakaz działalności dla operatorów. Sąd odwołał się do wyroku TSUE dotyczącego naruszenia praw autorskich. Dostawcy internetu mają obowiązek blokować takie strony. Ma to zastosowanie także do gier losowych.

Obecnie w Czechach toczą się trzy postępowania administracyjne wobec operatorów hazardowych. Celem postępowań jest wpisanie tych operatorów na tzw. czarną listę. Może to nastąpić pod koniec marca lub na początku kwietnia.

Operatorzy oferujący zakłady bukmacherskie online i loterie online, którzy chcą działać w Czechach, muszą płacić podatek GGR w wysokości 23%. Stawka dla kasyn online to 35%. Firmy płacą także podatek korporacyjny w wysokości 19%.

Na podstawie: ,,Unlicensed gambling website blocking ruled constitutional in the Czech Republic”, Lexology.com

*****

PokerowyWywiad.pl

facebook.com/PokerowyWywiad
twitter.com/PokerowyWywiad

facebook.com/JakubSuszkaOfficial
twitter.com/JakubSuszka
medium.com/@JakubSuszka
jakubsuszka.natemat.pl

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.