Tip #2: Plan je werkdag in op je cognitieve piekuren

Deze tip is gebaseerd op het artikel dat we onlangs hebben gepubliceerd: ‘Zo benut jij als kennisprofessional de piekuren van je brein’.

Wist je dat mensen gemiddeld slechts 2–3 x 1–2 uur cognitieve piekmomenten per dag hebben? Dit zijn momenten waarop je superscherp kunt nadenken, waarin je makkelijker in flow komt en de tijd ‘vliegt’.

Wij willen je vandaag graag aansporen om:
a) deze momenten van jezelf te herkennen — probeer dit 1–2 weken lang bij te houden: wanneer vloog de tijd voorbij en was je in flow?
b) deze momenten daadwerkelijk vrij houden in je agenda om hoog-cognitieve taken uit te voeren.

Maar wat zijn hoog-cognitieve taken?

Dit zijn taken als:
- maken van een presentatie
- schrijven van een offerte
- voorbereiden van een belangrijke meeting
- leiden of bijwonen van een inhoudelijke meeting
- budgettering maken

Plan deze hoog-cognitieve taken dus ELKE DAG in tijdens jouw cognitieve piekuren! Zorg er NIET voor dat jij je ‘kleine’ taken van je to-do lijst afvinkt tijdens deze piekuren; dit is doodzonde van je brein’s potentie op dat moment.

Succes met implementeren!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jan Smit’s story.