Tip #1: Werk slimmer en deel je functie in op sub-rollen

*Deze tip is gebaseerd op het artikel ‘2 rollen die de productiviteit van kenniswerkers bepalen’

In ons leven vervullen we veel verschillende rollen. Zo veel, dat we het bijna niet meer kunnen bijhouden:

 • rol van medewerker
 • rol van ouder
 • rol van vriend
 • rol van echtgeno(o)t(e)
 • rol van voetballer (of welke sport je ook beoefent)
 • rol van zoon/dochter
 • rol van kleinzoon/-dochter
 • etc.

En dit is nog lang niet alles. Want binnen deze rollen heb je nog sub-rollen.

Ga maar na: als ouder kun je de rol vervullen van beschermer, verzorger, aanjager, sporter, klusjesman, etc.

En dit geldt ook binnen jouw huidige functie: hier vervul je ook verschillende sub-rollen.

Werk slimmer en weet wat elke sub-rol verlangt! Want wanneer je de sub-rollen van jouw functie weet, besef jij je direct

 • hoeveel tijd en energie elke sub-rol nodig heeft
 • of je hier goed in bent
 • of je hier energie van krijgt

De belangrijkste les

Zorg ervoor dat je de werkzaamheden van jouw sub-rollen indeelt op de volgende wijze, voor een ideale werkdag:

 • hoog-cognitief vs laag-cognitief werk -> hoog-cognitief werk plan je in je agenda wanneer jij op je scherpste bent (bijv. ‘s morgens vroeg)
 • baas-werk vs uitvoerend werk -> baas-werk is voorbereidend werk en het maken van beslissingen. PLAN DIT ALTIJD in je agenda! De meest slimme CEO’s doen dit altijd: ze zetten voorbereidend en evaluerend werk altijd in hun agenda.

Aan de slag!

Johan Cruijff zei altijd: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt.’ En dit geldt zeker voor sub-rollen. Want wanneer jij doorhebt welke sub-rollen jij kunt vervullen binnen een rol, dan is het makkelijker (en efficiënter!) om je aandacht hierover te verdelen en de rol ‘glansrijk’ te vervullen.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jan Smit’s story.