Othello, de Moor van Aleppo

Recensie Othello — Toneelgroep Maastricht

De sluwe Jago lokte het publiek in de val.

HASSELT — Toneelgroep Maastricht smelt het heden met het verleden samen in haar versie van Othello. Jibbe Willems drenkte de tijdloze tragedie in humor, discriminerende opmerkingen en muzikale intermezzo’s. Het resultaat? Een prachtig stuk met een lelijke blik op onze samenleving.

Koen de Schutter en Michaël Pas stonden dinsdagavond tegenover elkaar als Othello en Jago in de Shakespereaanse tragedie. De twee befaamde acteurs speelden op elkaar in alsof ze al jaren samen op het toneel stonden. Ook de rest van het gezelschap stelde niet teleur.

Naast het hoogstaande acteerwerk van Toneelgroep Maastricht, werden ook de muzikale intermezzo’s netjes verzorgd. Sopraan, Lies Verholle, onder leiding van Bendix Dethleffsen, vulde het toneel aan met stukken uit Othello, de opera.

Spiegeltje, spiegeltje

Shakespeare is van alle tijden. Ook deze bewerking wist het heden een plaats te geven in het eeuwen oude stuk. Door deze relatie met het heden diende het stuk als een gigantische spiegel in het gezicht van de toeschouwer. Van het onbeschofte taalgebruik dat wel uit Facebookcomments leek geplukt over de zwarte smeren op het blanke gezicht van Othello tot de verkondiging van Othello als moor van Aleppo, één voor één halen ze onze hedendaagse problematiek aan.

De sluwe Jago lokte niet enkel zijn medefiguren in de val, maar ook het publiek. Hij vertrouwde hen zijn kwaadaardige plannen toe en charmeerde hen met onbeschofte mopjes. De één na de andere racistische mop werd de zaal ingevuurd en het publiek lachtte maar mee. Zijn we er dan niets op vooruitgegaan sinds de glorietijden van William Shakespeare?

Van taal naar faal

Ondanks dat de toeschouwer de hedendaagse problematiek in elk woord hoort weerklinken, blijft het stuk verrasend trouw aan het originele script. De rijke shakesperiaanse taal werd verwoven met xenofobe uitspraken zoals alleen onze tijdgenoten ze kunnen uitkramen. Toch werden elk bedrijf en elke handeling zonder fout doorlopen. Desdemona kreeg een klap in haar gezicht en ook naar het zwaard werd nog eens getrokken.

Het noodlot sloeg toe en het was gedaan met de praat. De bijdehante conversaties vielen stil en de lichaamstaal nam over. Het toneel dat eerder werd ingenomen door uitgerekende dialogen en een strak simpel décor werd nu gebombardeerd met licht- en geluidseffecten en overdreven lichaamstaal.

Het is hier dat het stuk af en toe de mist inging. De slimme zinspelingen brachten de toeschouwer op het puntje van zijn stoel, wanneer een of ander onnodig effect hem uit het verhaal haalde. Een kanon in de coulissen ging af en een gigantische hoeveelheid rijst, of witte plastieke bolletjes, bekleedde het podium. Vermoedelijk deden ze dit om een nieuwe scène aan te kondigen. Het deed echter niets meer dan de concentratie van het publiek te weerleggen van het stuk naar de vraag: Welke acteur zal er eerst uitschuiven over de rotzooi?

Jana Frambach

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.