OS or Operating System

ระบบปฏิบัติการ (operating system) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งเราอาจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้

ลินุกซ์ (Linux) หมายถึงระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ โดยใช้ลินุกซ์ เคอร์เนล เป็นศูนย์กลางทำงานร่วมกับไลบรารีและเครื่องมืออื่น ลินุกซ์เป็นตัวอย่างหนึ่งในฐานะซอฟต์แวร์เสรี และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง ทุกคนสามารถดูหรือนำโค้ดของลินุกซ์ไปใช้งาน แก้ไข และแจกจ่ายได้อย่างเสรี ลินุกซ์นิยมจำหน่ายหรือแจกฟรีในลักษณะเป็นแพคเกจ โดยผู้จัดทำจะรวมซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานในด้านอื่นเป็นชุดเข้าด้วยกัน

ยูนิกซ์ (UNIX) จัดอยู่ในกลุ่มระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ Mutitasking หรือ Multiuser วัตถุประสงค์หลักที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น Platform สำหรับการเขียน software เพื่อใช้รันในระบบอื่นๆ แต่ละก็มีการขยายขอบเขตออกไปจนในที่สุดกลายเป็นระบบปฏิบัติการ ซึ่งลักษณะของ Unix คือใช้งานด้วย Text และเก็บข้อมูลเป็นลำดับชั้น มีเครื่องมือ command ให้ใช้งานมากมาย และสามารถ ทำงานรวมกันโดยใช้ pipe (|) เป็นตัวเชื่อมระบบของ Unix ถูกบริหารจัดการภายใต้โปรแกรมหลักคือ Kernel เพื่อใช้ในการ Start/Stop โปรแกรมอื่นๆ และใช้ในการจัดการ file system ในระดับล่าง อีกทั้งยังคอยจัดการ Resource ที่มีอยู่ให้ Program อื่นๆใช้งานได้โดยไม่ชนกัน

แมคโอเอส (MacOS) ก่อนหน้าเรียกว่า แมคโอเอสเท็น (Mac OS X) เป็นระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดในตระกูลแมคโอเอสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ แกนกลาง (Darwin) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานแบบยูนิกซ์ที่เป็นโอเพนซอร์ส และส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ (Aqua) ซึ่งระบบปฏิบัติการ แมคโอเอสเท็นรุ่นต่างๆได้ออกมาให้ผู้คนได้ใช้จำนวนมาก เช่น 
Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
Mac OS X 10.7 (Lion)
OS X 10.8 (Mountain Lion)
OS X 10.9 (Mavericks)
OS X 10.10 (Yosemite)
OS X 10.11 (El Capitan)
MacOS 10.12 (Sierra)

CentOS (Community ENTerprise Operating System) เป็นลีนุกซ์ในระดับ Enterprise ที่มีเป้าหมายหลักในเรื่องของความ Stable เพื่อให้ใช้กับงานในระดับองค์กร CentOS แตกต่างจากลีนุกซ์ตัวอื่นๆ ที่ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและมักจะใส่ Feature ที่ยังไม่ Stable ลงไป ดังนั้นการที่ CentOS ให้ความสำคัญในเรื่องของความ Stable จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถมุ่งความสนใจในเรื่องของ Application โดยลดความกังวลในส่วนของ OS ลงไป

OpenSuSE เป็น SUSE อีก Edition หนึ่ง ที่มี Novell เป็นสปอนเซอร์ แต่ไม่ซับพอร์ต โดยผู้ที่ซับพอร์ต กลับเป็นผู้ใช้ SUSE เอง ชื่อกลุ่ม SUSE community ซึ่งเป็น Open Source เพราะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้อย นอกจากนี้ยังมี SLED (SUSE Linux Enterprice Edition) เป็นเวอร์ชันที่มีซอฟท์แวร์ซึ่ง เขียนขึ้นใหม่พ่วงมากับบริการหลังการขาย รวมถึงซอฟท์แวร์ที่เป็นเทคโนโลยี virtualization เหมาะสำหรับมือใหม่ในการใช้ ตระกูล Linux

Kali Linux หรือโค้ดเนม (Kali Sana) เป็นแพลทฟอร์มรันบนระบบปฏิบัติการ Debian Jesse สำหรับใช้เจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจหาช่องโหว่โดยเฉพาะ ซึ่งมาพร้อมกับชุดทดสอบเจาะระบบมากกว่า 100 รายการ รวมทั้งมีระบบการวิเคราะห์เชิงสถิติ การแฮ็ค และวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) ในแต่ละเวอร์ชันได้ทำการออกแบบอินเตอร์เฟสใหม่ จัดกลุ่มเครื่องมือ และเมนูแสดงผลต่างๆเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับกลุ่ม Hacker ที่ชอบเครื่องมือที่เรียกใช้งานง่ายๆ

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนนึ่งที่รู้จาการค้นคว้าเท่านั้นยังมีระบบปฏิบัติการอื่นๆอีกมายมายซึ่งแต่ละตัวเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบเฉพาะทางของระบบปฏิบัติการนั้นๆขึ้นอยู่กับความต้องการของคนเรา

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.