เราจะเล่น Comping บนเพลงที่มีคอร์ดๆเดียวหลายๆบาร์ยังไงดี มันถึงจะน่าสนใจ ?

ก็นั่นน่ะสิ ^_^

เมื่อวันอาทิตย์ ผมมีคำถามจากน้องนักเปียโนที่กำลังเรียนเปียโนกับครูนกอยู่ แต่ในขณะนั้น ครูนกได้ด่วนติดธุระกลับบ้านไปก่อน คือ น้องเขาถามว่า จะมีวิธีการอย่างไร ในการเล่น Comping บนคอร์ดๆเดียวอันยาวเหยียด เช่น 8 หรือ 16 ห้อง โดยให้ฟังดูมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเขาได้ยกตัวอย่างเพลงที่มีคอร์ด Cm7 คอร์ดเดียวหลายๆห้อง คือ เพลง Footprints ของ Wayne Shorter ซึ่ง นักเปียโนที่บันทึกเสียงที่เขาได้ฟังมา ได้ทำอะไรต่อมิอะไร อย่างน่าสนใจมากๆ ดังนั้น จึงอยากทราบว่า นักดนตรีพวกนั้นเขาคิดอย่างไร เขาใช้ Harmonic Devices อย่างไรบ้าง ฯลฯ

ทีนี้ ปัญหาแรกก็คือ ผมยังไม่ได้ฟังเพลง Footprints ในเวอร์ชั่นที่น้องเขาว่าเลย แล้วการที่น้องเขาฟังแล้วเกิดคำถามนี่ มันต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจแน่ๆเลย แต่ หากเป็นมุมมองของผมซึ่งเป็นนักกีตาร์ซึ่งกำลังนั่งเทียนตอบอยู่ ผมคิดว่า มันก็คงเหมือนกับการพูดอ่ะนะ คือ เราสามารถที่จะเติม (Addition) ลด (Subtraction) หรือ Moving bits Around หรือ อะไรทำนองที่ดูจะ Related กับ Motivic Development นั่นแหละ ซึ่ง ลองนึกภาพ เมื่อเราพิจารณาคอร์ด Cm7 ซึ่งเป็น 4 เสียงใน Time & Vertical Pitch Space เดียวกัน ผมคิดว่า ให้เราแตกมันออกมา โดยใช้จินตนาการ โดยคุณอาจใช้ Rhythmic Variations หรือ คุณจะสร้าง Motives โดยการใช้ Ostinato แล้ว Develop หรือ คุณจะเติม Extensions หรือ คุณจะตกแต่ง (Embellish) ด้วย Chromatic Upper และ Lower Tones หรือ คุณจะเติม Passing Tones, Neighbors etc. หรือ คุณจะผสม Parallelism, Pedal Tones หรือ เล่นคอร์ด Subs ที่ฟังดู Tasteful สักหน่อย หรือ คุณจะใส่พวก Chromatic Fills หรือ อะไรต่อมิอะไร เยอะแยะ ตาแป๊ะไก๋ หรือ คุณจะใช้ Fourths (หรือ Fifths) etc.

แต่ที่ผมว่ามาข้างต้น เราก็อย่าลืมว่า Harmony นั้น เป็นเพียงแค่มิติมุมมองหนึ่ง (Dimension) ของดนตรี ดังนั้น เราสามารถที่จะใช้ Technique, Dynamics, Rhythms, Timbre, Voicing, Suspensions, Laying back etc. ซึ่ง ดูเหมือนว่า ทุกอย่าง มันก็น่าจะขึ้นอยู่กับ รสนิยม ประสบการณ์ ของผู้เล่น และ มันอาจจะต้องมีี Logic อะไรบางอย่างรองรับ หรือ อธิบายได้ในเชิง Harmony ก็จะดี ซึ่งถ้าเราอยากรู้ มันก็ต้องแกะโดยรายละเอียด ซึ่งเรื่องทำนองนี้ผมคิดว่า มันเป็นเรื่อง Private มากๆด้วยนะครับ

สำหรับผม ก็อาจเล่นอะไรทำนองเรียบง่าย (Plane) เช่น เล่น Quartals โดยการ Move เป็น Diatonically จากคอร์ดหนึ่งไปอีกคอร์ดหนึ่ง หรือ จะเติม Chromatic Approach Chords หรือ Passing Chords เท่านี้ก็ “หรู” แล้ว

สรุปแล้ว คำถามนี้ ผมก็ยังไม่ได้ตอบอะไรที่ชัดเจนเลยนะเนี้ย 555+

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.