เรามาสร้าง Pentatonic Scales ใหม่ๆด้วยตัวเองกันเถอะ

วิธีการสร้าง Pentatonic Scales ใหม่ๆ เราอาจจะเริ่มจาก 4 Notes-Arpeggio ในที่นี้เราจะใช้ Dm7 เป็นตัวอย่างดังนี้

D F A C

ต่อไป ให้เราเติม Extension Note ในระหว่าง 2 Chord Tones ซึ่ง Extension Note นั้นอาจเป็น 9th, 11th หรือ 13th ดังนั้น ผลที่เป็นไปได้จะอาจจะเป็นดังนี้

D (E) F A C

D F (G) A C (อันนี้ เป็น Traditional Minor Pentatonic)

D F (G#) A C

D F A (Bb) C

D F A (B) C

หมายเหตุ: ผมไม่ใช้โน้ต b9 บนคอร์ด Minor7th เพราะมันเป็น Avoid Note

จริงๆแล้ว เราสามารถใช้โน้ตใดๆใน 4-Note Arpeggio เป็น Starting Point ก็ได้ แต่ผมคิดว่า มันดูจะวิเคราะห์ยากไปนิดครับ ^_^

ทีนี้ ความเป็นไปได้ในการใช้ Pentatonic นั้น ส่วนใหญ่ จะพบในคอร์ด Dominant ดังนั้น เราลองมาดูที่ Basic G7 ซึ่งก็คือ G B D F

ฉะนั้น ต่อไปนี้ คือ Pentatonics จาก G7 ที่เป็นไปได้:

G (Ab) B D F

G (A) B D F (อันนี้ คือ Basic Dominant Pentatonic)

G (A#) B D F

G B © D F

G B (C#) D F

G B D (Eb) F

G B D (E) F

พอมาถึงตรงนี้แล้ว แทนที่เราจะใช้ G7 Arpeggio เป็น Starting Point เราก็จะใช้ G+7 : G B D# F ดูบ้าง ถึงตอนนี้ เราก็จะได้ 6 Pentatonics ที่เพิ่มขึ้นมาดังนี้ครับ

G (Ab) B D# F

G (A) B D# F

G (A#) B D# F

G B © D# F

G B (C#) D# F

G B D# (E) F

หรือ กรณีเป็นคอร์ด G7(b5): G B Db F เราก็จะได้ Pentatonics ดังนี้

G (Ab) B Db F

G (A) B Db F

G (A#) B Db F

G B © Db F

G B Db (Eb) F

G B Db (E) F

นั่นก็คือ ถ้าเรานับให้ถูกต้อง เราจะได้ Pentatonic ใหม่ รวมทั้งหมด 19 Pentatonics จากคอร์ด Dominant (7 + 6 + 6 = 19)

อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้บอกว่าสเกล Pentatonic ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ เป็นสเกลใหม่ บางสเกลก็ให้ซาวด์ที่น่าสนใจในเชิง Melodic Sounding และ ในขณะเดียวกัน ในบางสเกลก็ยากที่หูเราจะยอมรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโสตทักษะของคุณด้วยว่าจะยอมรับได้แค่ไหน โดยคุณอาจศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือของ Ron Miller’s ชื่อ Modal Jazz Composition & Harmony Vol.2 ซึ่งในตลอดทั้งบทหนึ่งจะพูดถึง Composition ด้วย Pentatonic Scales เลยครับ

ทีนี้ อาจมีบางคนอาจแปลกใจว่า ทำไมผมไม่ระบุถึงข้อจำกัดของวิธีนี้ เหตุผลคือ ผมนึกถึงคำของ Wayne Krantz ที่ว่า “มันเป็นคำจำกัดความที่กว้างมาก ในเรื่องของ Pentatonic Scale ใดๆ ที่แม้จะมีเพียง 5 โน้ต แต่มันได้สร้างสิ่งต่างๆรวมแล้วราว 330 แบบ” ครับ

ภาพ: Wayne Krantz

แต่ กรณีของ Ron Miller ได้ให้ข้อจำกัดโดยการ List ถึง Pentatonics ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่บ้าง โดย เขาพูดถึงว่า ไม่มี Interval ใดที่ดีไปกว่า Tritone (ซึ่ง นี่ก็คือ การพยายาม “จำกัด” จำนวนสเกลที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งอาจเกิด Adjacent Semitones ที่มากเกินไป แล้วอาจทำให้ Modality ใดๆนอกสเกลที่ฟังดูคลุมเครือมากเกินไปด้วย และ Shape ที่สร้าง Pentatonic นั้น ก็จะไม่ดูเป็น Musical ด้วย) แต่กระนั้นก็ตาม List ของเขาก็ยังมีมากถึง 231 Scales เลยทีเดียว

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.