Mehegan Voicings

สำหรับนักเรียนเปียโน หลายคนคงจะรู้สึกคุ้นๆกับคำว่า “A Form” และ “B Form” ซึ่งทั้ง 2 Form นี้ John Mehegan ได้พูดถึง Rootless Chords ที่เขาได้ใช้ในการเล่นและฝึกซ้อม ซึ่งทั้ง 2 คำนี้ยังอาจรวมถึงวิธีการของ Ahmad Jamal, Bill Evans, Wynton Kelly etc. อีกด้วย โดย Voicings ดังกล่าว จะเป็นลักษณะของ Closed Chords (อันนี้อย่าเพิ่งเอาไปปนกับพวก Drop Chords ซึ่ง Drop Chord Voicings ไม่เกี่ยวกับ A และ B Voicings ของ Mehegan) คือ มันเป็นศัพท์ที่ John Mehegan พูดถึง 2 Forms ที่ระบุถึง Lowest Notes ด้วย ดังจะได้กล่าวต่อไป

ภาพ: John Mehegan (ด้านบนขวา)

จากประวัติศาสตร์ ว่ากันว่า สำหรับ A Form นี้ เริ่มมาจากวรรณกรรม Classical Piano ในศตวรรษที่ 19 โดยปรากฏในงานของ Frederick Chopin และได้แพร่หลายเป็น Vernacular Sounds ใน Piano Concerto ของศตวรรษที่ 19 โดยคู่ 3rd นั้น จะปรากฏในแนว Bass ของ Minor Voicing ส่วน 7th นั้นจะปรากฏในแนว Bass ของ Dominant Voicing และ คู่ 3rd นี้ก็จะปรากฎอีกครั้งในแนวเบสของ Major Voicing และนี่คงจะเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่น่าจะเก่าสุดของเรื่อง 2 Forms ดังกล่าว และ เป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่เรียนมาทางเปียโน

ภาพ: Maurice Ravel

และ สำหรับ B Form นั้น มีขึ้นราวๆร้อยกว่าปีหลังจากนั้น ในงาน Piano Compositions ของ Maurice Ravel โดย Form นี้จะปรากฏชัด แสดงถึงความซาบซึ้ง สะเทือนใจ ในคุณลักษณะของ Impressionist Music ของศตวรรษที่ 20 และ ยังเป็นภาพตัวแทนของ Sound ในยุค “Modernity” ใน Contemporary Orchestration โดยใน Form นี้ โน้ต 7th จะปรากฏในแนว Bass ของ Minor Voicing โน้ต 3rd จะปรากฏในแนว Bass ของ Dominant Voicings และ 7th หรือ Added 6th จะปรากฏในแนว Bass ของ Major Voicing คือ อย่างที่เราๆได้เรียนกันมา Form หนึ่งก็จะเป็น “Inversion” หนึ่งของ Form อื่นๆ ดังนั้น คำว่า “Inversion” มันจึงไม่ใช่คำที่เหมาะสมนัก เพราะ Root มันหายไป ดังนั้น มันจึงเป็นโครงสร้างที่ดูจะไม่สมบูรณ์ ดังนั้น คำที่ดูจะเหมาะสมกว่า จึงน่าจะเรียก “Permutation”

นั่นก็คือ John Mehegan ไม่ได้คิดประดิษฐ์เจ้า A และ B Form แต่อย่างใด คือ “เขาแค่ตั้งชื่อมันอย่างนี้นี่เอง” ประมาณว่า เป็นชนิดของการ Voicings ชนิดหนึ่งที่จริงๆแล้ว (น่าจะ) เริ่มมาจาก Bach ด้วยซ้ำไป

พอมาถึงยุคของ Bill Evans ซึ่งเขาก็น่าจะใช้เรื่องของ Chord Voicings หลากหลายวิธี ในต่าง Harmonic Schemes ต่างเวลา/สถานที่ ในตลอดทั้งชีวิตของเขา แต่ ชาวบ้านเขาก็ยอมรับกัน ในเรื่องระบบของ Rootless Left-Hand Voicings ของเขา ก็เลยยกให้เขาเป็น Pioneer หรือผู้บุกเบิกไป

ภาพ: Bill Evans

สรุปว่า การ Voicings ทั้ง 2 รูปแบบที่ John Mehegan ตั้งชื่อว่า “A” และ “B” Voicings จึงน่าจะเป็นดังนี้

Basic A Voicings:

m7 = 3 5 b7 9

Dom 7 = b7 9 3 13

Maj 6 = 3 5 6 9

Maj 7 = 3 5 7 9

Basic B Voicings:

m7 = b7 9 3 5

Dom 7 = 3 13 b7 9

Maj 6 = 6 9 3 5

Maj 7 = 7 9 3 5

สำหรับ Voice Leading ที่เหมาะสม คุณก็ต้องเห็นว่า เมื่อคุณ Move จากคอร์ด m7 ไป Dom 7 ก็เพียงแค่ Move โน้ต Guide Tone เช่น b7 ของคอร์ด m7 ไป 3rd ของคอร์ด Dom 7 เป็นต้น

ทีนี้ กรณีหากเราจะมีการ Drop ผู้เขียนประมาณว่า (น่าจะ) เป็นดังนี้ (ยกตัวอย่างแต่คอร์ด Minor 9th)

Rootless Dm9 (Close ‘A’ Form ) = F A C E (Lowest Note: b3)

Drop2 Rootless Dm9 (‘A’ Form) = C F A E (Lowest Note: b7)

Rootless Dm9 (Close ‘B’ Form ) = C E F A (Lowest Note: b7)

Drop2 Rootless Dm9 (‘B’ Form) = F C E A (Lowest Note: b3)

จริงๆแล้วที่เขียนมาทั้งหมดข้างต้น ผู้เขียนก็ยังไม่ได้ศึกษาในเชิงรายละเอียดมากนัก แต่สิ่งที่อยากจะแนะนำคือ ให้คุณที่สนใจที่เป็นนักเปียโน หันมาให้ความสำคัญกับการ Transcriptions ในเพลงที่ Bill Evans เล่นเลยจริงๆ หรือ ลงทุนซื้อหนังสือ Signature Licks หรือ หนังสือตำราอื่นๆ เพราะ นั่นจะเป็นการศึกษาที่เป็นระบบโดยผ่านการกลั่นกรองมาจากผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นแล้ว ก็น่าจะดีไม่น้อยเลยทีเดียว

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.