De snelweg

Het is een mooie dag vandaag. De zon schijnt warm op mijn wangen terwijl het pas half 8 is. Ik stap de auto in en rijd de oprit af. Onwetend dat ik op dat moment rechtstreeks een Romeins slagveld oprijd.

Om me heen rijden woeste strijders op hun strijdwagen. Hun paarden trots met geheven hoofd en de wagens vol felle kleuren en gouden versieringen. De ene wagen is nog mooier dan het ander en ze rijden zij aan zij, pronkend als in een modeshow.

De strijders lijken hun eigen regels te hebben, al inhalend en afsnijdend verweven ze in elkaar. Het lijkt op een bal waar de mannen de vrouwen voor zich proberen te winnen. Het gaat ook goed, totdat een van de strijders het spel niet meespeelt en al remmend een andere afsnijd. Met een grote klap botsen ze op elkaar wat resulteert in een grote brok ellende van verschillende wagens die op elkaar botsen.

Er wordt gescholden en gezwaaid met geheven vuisten. De paarden zijn op hol geslagen en rennen alle kanten uit. De eens zo prachtige wagens zitten vol deuken en krassen. Dat niemand van hen gewond is en dat de schade gemakkelijk te herstellen is lijkt geen waarde te hebben.

Ik rijd rustig voorbij en denk het slagveld verlaten te hebben, als plots een van de woedende strijders achter mij opduikt.

Ik heb het pas door op het moment dat hij zo dicht achter me zit, dat het paard nog net niet aan mijn haar kan knabbelen. Ik spoor mijn oude paardje aan. ‘Toe dan, ga iets harder meisje, je kunt het wel.’ Maar het oude besje heeft haar beste tijd gehad en blijft rustig doorlopen.

De woedende man krijgt er genoeg van en gaat langs me rijden. Hij maakt wilde gebaren en roept woorden die ik niet kan verstaan. Ik steek mijn middelvinger naar hem op en trek aan mijn teugels. De man roept nog iets, snijd me af en gaat pal voor me rijden. Ook hij gaat langzamer rijden terwijl ik mijn best doe om mijn arme paardje toch nog net iets harder te laten rijden. Als we bijna botsen, schiet hij voorruit en verdwijnt hij uit het zicht.

Ik haal opgelucht adem als we de rest van de tocht rustig afleggen.

Een paar minuten later rijd ik de parkeerplaats op. Vlak voordat ik uitstap zie ik in mijn ooghoek de roekeloze strijder waar ik net mijn middelvinger naar opgestoken heb. We stappen beiden uit en knikken naar elkaar.

‘Goedemorgen.’

‘Ja, goedemorgen.’

‘Wat was het toch weer druk op de weg hè.’

‘Jazeker.’

En zo lopen we schouder aan schouder het kantoorpand in. Beide negerend dat we elkaar zojuist op het slagveld gepasseerd zijn.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.