Sound bite.

Kommunikation så som vi använder den i vardagen är i sin renaste form ett gemensamt utbyte mellan person A och person B. Inga större baktankar ligger och gror i förmedlingen. Ingen är ute efter att ändra attityder eller åsikt. Man vill bygga delad förståelse kring något. Frid och fröjd. Nåväl.

Målmedveten kommunikation. Jag känner mig plötsligt som en jagare, men också som ett byte. Byte för all reklam, byte för alla jävligt ekologiskt eller politiskt medvetna tweets eller statusuppdateringar. Folk är ute efter att ändra på mig och mitt beteende. Vem jag är dag till dag ska förändras. Min personlighet skall tydligen vara trendkänslig. Jag vill också vara medveten, God damnit. Jag blir influerad och köper. Jag säljer inget, influerar ingen. Jag har ingen publik.

Nu ska jag sälja. Sälja whatever. Sälja allt. Allt ska bort!

Jag ska testa lite målmedveten kommunikation på mikronivå de närmaste veckorna. Försöka styra diskursen i vardagsrummet gällande de mest triviala saker. Min soffkompisar ska agera och göra vad jag vill att de ska göra. Dit jag pekar skall de gå.

All målmedveten kommunikation behöver ju inte iklä sig evil mastermind-skepnad varje gång. Men rent antropologiskt blir det mest intressant. Just nu.