Image for post
Image for post

Vuorilta vaaroille

Image for post
Image for post
Onni oli suonut mukaan myös GPS-seurantalaitteen.
Image for post
Image for post
Alkumatkan upeita polkuja ja maisemia! Kuva: Vaarojen Maraton
Image for post
Image for post
Ivan vetää! Alkumatkan rennon reipasta matkantekoa! Kuva: Vaarojen Maraton
Image for post
Image for post
Kolin maagista maisemaa! Kuka lähtee ens vuonna? Kuva: Vaarojen Maraton

Maratonin sanotaan usein alkavan 30 kilometrin jälkeen.

Image for post
Image for post
“Kun valot sammuu, mitään jäljelle ei jää” -Cheek / Kuva: Onevision.fi

Niin no, menihän se sitten loppujen lopuksi aika perhanan hyvin.

Image for post
Image for post

Written by

Kestävyysurheilu, luonto ja fiilistely elämäntapana.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store