BV Nederland aan inkomsten derving kost
Vijf tips voor het onderzoek naar een echt open handelsregister
Arjan El Fassed
93

en… wat een open en technisch goed ontsloten handelsregister bespaart bij het effectiever voorkomen en onderzoeken van faillissements- en andere fraude. Hetzelfde argument gaat overigens ook op voor het illustere aandeelhoudersregister.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.