Mene boli i srce i glava
Mene boli i srce i glava

Mene boli i srce i glava

Žena, novinarka, pacijentkinja sa šifrom F32.1, ja nisam moja šifra. Tekstovi isključivo iz ugla pacijenta.