4 tips for å finne og ansette den rette kandidaten

Det å ansette feil kandidat blir kostbart. Mange ganger kan også kandidaten du virkelig ønsker å ansette (den personen som er passer perfekt for jobben) allerede være lykkelig ansatt og ikke aktivt på jakt etter en jobb. Men det betyr ikke at han eller hun er utenfor grensene; det betyr bare at hun er en passiv kandidat og må rekrutteres annerledes enn en aktiv en.

Et viktig tips for å finne og ansatte den rette kandidaten er å først og fremst bruke sine egne kontakter og nettverket sitt, samt nettverket til de ansatte.

Her er 4 andre tips;

1. Finn frem gamle CV-er

Når du søker en kandidat for en ny åpen stilling, ikke glem å konsultere CV-er og søknader fra dine tidligere søkere. Du har sannsynligvis hundrevis av søknader fra personer som har søkt andre jobber i bedriften din til andre tider.

Kanskje den ideelle personen for den nye jobben har søkt på en annen stilling for tre år siden.

2. Vær representert der kandidatene er

Det å søke og rekruttere riktige kandidater til ledige stillinger på den tradisjonelle måten kan være en kostbar prosess, som ofte krever omfattende tidsbruk og reiser til karrièremesser. Men sosial rekruttering, eller bruk av sosiale medier og mobile løsninger i ansettelser, kan kutte kostnadene ved prosessen samtidig som det kan bidra til toppresultater.

Smart tips: Møt personen. Mens rekruttering av passive kandidater trolig vil starte på nett eller mobil, prøv å følge opp med personlige møter. Bare å ta en kaffe eller lunsj med noen kan gå en lang vei mot å bygge et forhold.

3. La intervjuet tale for seg selv.

Still spørsmål basert på integritet, spørsmål om prestasjon og produktivitet, og spør de på en åpen måte slik at personen må gi et utfyllende svar. Dette er tiden til å bli kjent med kandidaten, og å se de viktige bitene: ikke hva de har skrevet på papiret, men hvordan de reagerer på stedet.

Eksempelspørsmål: Fortell meg om et problem du fikk i oppdrag å løse i din nåværende/tidligere jobb. Hvordan løste du det? Hva er den ene tingen du har oppnådd i karrièren din som du er mest stolt av?

4. Kjerneverdier

Bedriften din har nok lagt inn en stor innsats på å bygge deres verdier og visjon, og formet deres ansatte til å passe kulturen i bedriften. Det å sørge for at dine potensielle ansatte passer i miljøet og kulturen er uten tvil den viktigste faktoren for å vurdere om man skal ansette vedkommende.

Kandidater med mindre erfaring, men en dyp forpliktelse til bedriftens verdier lærer ofte raskere, krever mindre oppfølging, og er mer dedikert for å skape bedre resultater enn de som ikke passer i bedriftskulturen.

Smart tips: Hvis du synes det er vrient å ansette en ny kandidat — snakk med dine andre ansatte. Still dem spørsmål om deres verdier og ønsker om egen suksess. Hvis du ser sammenhenger i kandidatene, kan du trygt forfølge dem.


Jyb vil bidra til å gjøre relasjonsbygging, rekruttering og headhunting til noe lystbetont, med en mobil løsning som er gratis for alle bedrifter.

Like what you read? Give Jyb a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.