5 spørsmål som står i veien for deg og jobben

Potensielle arbeidsgivere har fem spørsmål som kandidater må svare på for å bli ansatt:

1. Hva har du tenkt å gjøre for meg?

Dette er ikke et enkelt spørsmål. Du må forstå den personlige motivasjonen person stiller spørsmålet har for å kunne svare på det. For eksempel betyr dette spørsmålet trolig:

Hva skal du gjøre for meg for å…?

Eier: … bidra til at selskapet tjener mer penger og reduserer problemer?
Sjef: … gjøre livet mitt bedre?
Økonomisjef: … redusere kostnadene … øke fortjenesten?
Medarbeidere: … ikke gi meg problemer?
Personell: … gi meg fremgang og nyte min arbeidstid?

På vei til å bli ansatt, får du mange forskjellige spørsmål som stammer fra en eneste tanke: Hvorfor er det bra for meg å ansette deg?

2. Hvilket problemet har du tenkt å løse?

Hvert selskap har en grunnleggende problemstilling som må løses.

Noen ganger er det lett å oppdage problemet ved å studere selskapets posisjon i markedet. Men noen ganger er det vanskelig å vite hva problemet beslutningstakeren har besluttet at kandidaten må løse.

3. Hvordan kan jeg huske deg?

Kandidater for en spesifikk stilling kan ofte ha en likhet i CV og Linkedin-profil og en typisk, ofte omtalt som frastøtende, “Jeg kan gjøre alt”-holdning.

For å bli husket må du fokusere … på å være den personen som kan gjøre noe konkret. I tillegg til dette fokuset er litt originalitet en fordel. Du skiller deg ut og har en annen tilnærming.

4. Ønsker jeg å jobbe med deg?

Det hjelper å selge inn din personlighet før møtet for et intervju, selv over telefon, ved å legge litt personlighet og medfølelse til CV og Linkedin-profil.

5. Vil du ha denne spesifikke jobben, selskapet, folkene og stedet?

Et selskap ønsker bare å ansette deg hvis de tror du ønsker å jobbe hos dem. For å kommunisere ønsket ditt, legg med noen korte kommentarer om inntrykket du fikk når du la merke til:

  • Den bestemte jobben.
  • Selskapet.
  • Folk du snakker med.

Forberedelse til disse fem spørsmålene vil hjelpe deg å få ditt neste jobbtilbud.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.