Beste sitater fra Muhammad Ali

Muhammad Ali kunne ikke bare “float like a butterfly and sting like a bee”, han mistet også tre og et halvt år på toppen av sin karriere mens han kjempet for å unngå å bli vervet av militæret samtidig som han kjempet for å unngå slagene fra Sonny Liston. Kontroversielt nok konverterte han også til Islam i en tid hvor de fleste amerikanere ikke visste hva religionen gikk ut på (men de visste at de ikke liker det).

Mannen oppnådde mye. Både med nevene og munnen. Kvelden fredag 3. juni gikk Ali bort på grunn av luftveisproblemer, omgitt av familien på et sykehus i Phoenix-området, i en alder av 74. Her er noen av de mest minneverdige ord sagt og ropt etter denne utrolige atleten, frihetskjemperen og aktivisten.

Oppnåelse

“If they can make penicillin out of moldy bread, they can sure make something out of you.”

Alderdom

“A man who views the world the same at 50 as he did at 20 has wasted 30 years of his life.”

Mot

“It isn’t the mountains ahead to climb that wear you out; it’s the pebble in your shoe.”

Forberedelser

“If my mind can conceive it, and my heart can believe it — then I can achieve it.”

Golf

“I’m the best. I just haven’t played yet.”

Anger

“Turning my back on Malcolm X was one of the mistakes I regret most in my life. I wish I’d been able to tell Malcolm I was sorry.”

Ydmykhet

“At home I am a nice guy: but I don’t want the world to know. Humble people, I’ve found, don’t get very far.”

Prestasjoner

“I’ve wrestled with alligators; I’ve tussled with a whale; I done handcuffed lightning; and throw thunder in jail.”

Seier

“The will must be stronger than the skill.”

Payback

“You kill my dog, you better hide your cat.”

Drømmer

“If you even dream of beating me you’d better wake up and apologize.”

HBO Sports reflekterer over legendens liv.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.