Sosiale ferdigheter gir deg jobben

Det er den tiden av året igjen.

Studentene kommer snikende ut av eksamenshulen sin, og beveger seg kun noen meter før de stopper i en lang kø for karrièremuligheter.

Sosiale ferdigheter vil også være med på å gi deg jobben. Ved å lære og bruke uformelle kompetanseferdigheter vil du være i stand til å ta de første skrittene på din karrièrevei. De er ikke vanskelig å mestre. De er ikke triks. Det er bare sunn fornuft og alminnelig høflighet. Ved hjelp av sosiale ferdigheter blir du lagt merke til og verdsatt.

Hva er sosiale ferdigheter?

Når var sist gang du fikk et personlig, håndskrevet notat?
Når var siste gang du sendte et?

Hvis svaret på begge er … nylig … da har du allerede observert sosiale ferdigheter.

Som fører til spørsmålene:

  • Hva er sosiale ferdigheter?
  • Hvor finner jeg dem?
  • Hvordan bruker jeg dem?
  • Hva er de sosiale ferdighetene som betyr noe?

Takk!

Sosiale ferdigheter er noe immaterielt og vanskelig å definere og beskrive. Men sosiale ferdigheter er de tingene som du gjenkjenner når du ser dem.

For eksempel, når noen tar seg tid til å si takk. Det er en sosial dyktighet. Når noen tar seg tid til å sende et håndskrevet notat for å følge opp et møte … Det er også en sosial dyktighet.

Emosjonell Intelligens (EI) er klyngen av personlighetstrekk som preger ens relasjoner med andre mennesker.

Noen eksempler på sosiale ferdigheter

Håndskrevne brev

— Ta deg tid til å kjøpe et sett med brevpapir, og ta deg tid til å skrive notater neste gang du ønsker å gi en beskjed eller sende en melding.

Personlige telefonsamtaler

— Ja, vi vet (noen fra) den nye generasjonen ikke elsker å snakke i telefonen, og sender heller en melding. Ved å mestre denne sosiale ferdigheten vil du skille deg ut og det vil hjelpe deg å skille deg ut i din karrière.

En tilpasset e-post

— Det er ikke noe verre enn en feilaktig merket e-post. Det er nesten like ille som ikke å tilpasse en e-post i det hele tatt. Ta deg tid til å tilpasse en e-post — akkurat som du ville et håndskrevet brev og en telefonsamtale.

Disse sosiale ferdighetene skiller deg ut. De er ikke gimmicker eller triks. De er kommunikasjonsferdigheter. Å vite hvordan du bruker dem er en ferdighet som er verdt tiden din.

Like what you read? Give Jyb a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.