Wizjonerzy, marzyciele i szaleńcy, którzy chcą zmienić świat — dzień na Uniwersytecie Osobliwości

To wywiad do wyborczej. Asia przyleciala do NASA Ames, zeby opisac dzien na Singularity University. Czerwiec 2014.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kamila Staryga’s story.