Živjo Drupal.

He called the software “Drupal.” Pronounced “droo-puhl,” the name derives from the English pronunciation of the Dutch word “druppel,” which means “drop.”

Drupal — The digital experiences you love. The organizations you trust most. The software they depend on. Drupal has great standard features, like easy content authoring, reliable performance, and excellent security. But what sets it apart is its flexibility; modularity is one of its core principles. Its tools help you build the versatile, structured content that dynamic web experiences need …

Drupal’s the content management system behind many of the digital experiences you love. And it will always be free. (vir)


Eden izmed bolj uporabnih modulov Drupala je Admin Toolbar — omogoči ti, da lahko hitreje dostopaš do funkcionalnosti. V resnici ti doda dropdown menije na že obstoječi meni. Ne razumem zakaj tega ni v coru.

V falju z moduli oz. temami nardiš custom mapo, ki jo poimenuješ custom, da se ve iz kje pridejo custom zadeve in kaj je iz drupal.org. Za ostale uporabljaš to kar je že gor — mapa contrib. In ni važno kolk podmap si nardiš, sistem bo nekako zaznal zadevo, ki jo daš notri, če je pravilno spisana.

Ko hočeš dodat modul v vzpostavljen vagrant napišeš “composer require drupal/(ime modula, ki ga dobiš v domeni)”. Potem ga aktiviraš še v sistemu. Če se pojavjo opzorila, da bi moglo bit nekej updateano — ni skrbi, to se pač zgodi. (To bo treba še ugotovit, očitno).

*Opozorila se pojavjo tud pri inštaliranju drugih modulov. Ne vem kolk resno je to za jemat.


Ko zaženeš PowerShell kot administrator, prvo daš “vagrant up”. NI RES! Prvo je potrebno pridt v mapo kjer se nahajajo file, da lahko sploh daš “vagrant up”. Ko prideš do tja (“cd (pot)”) daš “vagrant up”.

Potem “vagrant ssh” —

“exit”, če hočeš vn in “vagrant halt”, da čist končaš vse skupej.

*Pomembno! Če inštaliraš module si v fileu, kjer je composer. Drugače si praviloma v web folderju.


CL priročni ukazi:

 • cd (kamor hočeš it) — da greš kamor želiš iti
 • cd .. — da greš v eno mapo višje
 • del (ime datoteke)— da zbrišeš datoteko
 • dir — zlista vsebino direktorija
 • cd\ — se premakneš na začetek
 • (več)

Drush Commands — priročni ukazi:

 • drush sql-dump — Exports the Drupal DB as SQL using mysqldump (vir)
 • drush dl module-name — Download the latest recommended release of drupal core, specified module or theme.(vir)
 • drush features-list — List all the available features for your site.(vir)
 • drush features-revert — Reverts the specific features.(vir)
 • drush status — ta rabi sploh razlago?
 • (več)
 • (še več)
Like what you read? Give Kelid a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.