Identifisering av enheter — nettavisa alvdalmiv.no

Nettavisa Alvdal Midt i Væla (www.alvdalmiv.no) har vært på luften 9 måneder, og for å unngå misbruk — utviklet vi en tjeneste som begrenser bruk til 5 enheter. Ny funksjon er nå satt i drift — for å kunne identifisere enheter.

Under “Mine Enheter” vises alle enheter som er aktivert, og nå kan man legge til et navn per enhet. Erstatt teksten “Enhet tilhører:” og klikk utenfor tekstområdet når du er ferdig

Det er tillatt å lese nettavisen på 5 enheter, og når enheter overstiger grensen, må du “Deaktivere” enhet som ikke skal brukes. Logg så ut og inn igjen for at endringen skal tre i kraft.

Enheter som ikke er brukt innen 14 dager, blir automatisk deaktivert.

Problemer med innlogging?

Har du problemer med innlogging, så sjekk:

  1. Er det riktig brukernavn og passord?
  2. Sjekk antall enheter

Sliter du med at du må logge deg inn hele tiden, så sørg for at du ikke sletter informasjonskapsler (cookies) i nettleseren eller har programmer som CCCleaner som fjerner dette for deg ved en skanning av maskinen. Hvis du har aktivert “Privat modus” i nettleseren, så må du logge inn hver eneste gang — fordi informasjonskapsel på maskinen blir slettet når nettleservinduet lukkes

Besøk www.alvdalmiv.no for å se på vår superlokale nettavisa på Alvdal

Like what you read? Give Kai Røen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.