Joanne en Marit studeerden het afgelopen half jaar af bij Kaliber. Of nou ja, ‘bij Kaliber’… in tijden van Corona is dát natuurlijk lastig. Toch hebben ze het fantastisch gedaan. In hun afstudeerproject keken ze hoe ze spelen kunnen introduceren op het werk. Samen blikken we terug op een half jaar onderzoek doen, concepten bedenken, designen, coderen en… knikkeren!

Vertel, knikkeren op ‘t werk?!

Marit: Ons doel was simpel: we wilden spelen op de werkvloer brengen, op een manier dat je er zelf echt iets aan hebt. Spelen is super goed tegen werkstress, maar wordt vaak gezien als onnodige afleiding. …


Klinkt fancy, digital strateeg. Wat is het eigenlijk voor een persoon?

Haha, je moet het zien als een soort barbapapa, of, nog beter, barbamama. Want zij/hij is analytisch genoeg om het krachtenveld te overzien en de essentie van het vraagstuk bloot te leggen. En creatief genoeg om opmerkelijke, effectieve oplossingsrichtingen te schetsen.

Als strateeg is het belangrijk empathisch te zijn. Je wil boven water krijgen wat er speelt bij de klant en de doelgroepen, en het team boven jezelf uit laat stijgen. Maar je wil ook rationeel naar vraagstukken kunnen kijken, om inzichten uit data te filteren en oplossingen met realiteitszin te bekijken. …


Ethiek is een big issue

In de rode draad van de programmering was naast aandacht voor innovatie ook veel aandacht voor ethiek.

Zo zette Mike Monteiro de hele zaal op een confronterende manier aan het denken over de rol van designers in de ontwikkelingen van technologie. En vooral hoe we ethiek standaard kunnen incorporeren in ons werk.

Ook Tech Writer Jamie Bartlett gaf inzicht in de impact van technologie op de maatschappij. Met name hoe online media een ander perspectief kan geven op de politiek en dit verkiezingen beïnvloedt. Had je je 20 jaar geleden kunnen voorstellen dat we ons nu druk zouden maken om…


Tijdens onze vrijdagmiddagpresentaties drinken wij graag een lekker koud biertje. Het is dan natuurlijk wel handig om van tevoren te weten of er nog bier koud staat. Om dit te controleren kun je natuurlijk zelf naar de koelkast lopen, maar het is nog veel makkelijker om dit van achter je bureau te kunnen checken! Daarom hebben we staathetbierkoud.nl gemaakt. Op deze site kun je zien hoeveel kratten en/of flesjes bier er in de koelkast koud staan.

De techniek van de slimme koelkast

Het brein van de koelkast is een Arduino, een van de bekendste Rapid prototype boards. In de koelkast zijn een temperatuursensor en een weegschaal…

Kaliber

Kaliber. Digitaal bureau voor intensieve interactie. Posts van medewerkers van Kaliber vind je hier: medium.com/kaliberinteractive

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store