Kaliber is op zoek naar een strateeg. Een digitale creatief die slimme oplossingen bedenkt voor complexe vraagstukken. Iemand die merken wil laten groeien, elke dag wil experimenteren en zich áltijd afvraagt hoe het beter kan. Maar wat betekent dit in praktijk? We vroegen het aan Ronald van Schaik, oprichter van Kaliber.

Klinkt fancy, digital strateeg. Wat is het eigenlijk voor een persoon?

Haha, je moet het zien als een soort barbapapa, of, nog beter, barbamama. Want zij/hij is analytisch genoeg om het krachtenveld te overzien en de essentie van het vraagstuk bloot te leggen. En creatief genoeg om opmerkelijke, effectieve oplossingsrichtingen te schetsen.

Als strateeg is het belangrijk empathisch te zijn. Je…

Afgelopen vrijdag waren wij aanwezig op de Dutch Digital Day.
Een dag met bevlogen talks, inzicht in trends en ontwikkelingen en vol inspiratie. Het is dan ook zonde om dit voor onszelf te houden, dus hierbij delen wij onze highlights.

Ethiek is een big issue

In de rode draad van de programmering was naast aandacht voor innovatie ook veel aandacht voor ethiek.

Zo zette Mike Monteiro de hele zaal op een confronterende manier aan het denken over de rol van designers in de ontwikkelingen van technologie. …

Kaliber

Kaliber. Digitaal bureau voor intensieve interactie. Posts van medewerkers van Kaliber vind je hier: medium.com/kaliberinteractive

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store