Karin Gullhav

100% Nordlending fra det vakreste landet Helgeland; uakademisk akademiker, adjunkt med diverse tilleggsutdanning, akupunktør og ex. telemontør.

Karin Gullhav