Minderheidskabinet

De Britse krant de Financial Times heeft een aardige analyse gepubliceerd over coalitievorming na de verkiezingen.

Het is goed om te zien dat een buitenlandse krant de moeite neemt om zich wat meer te verdiepen in de Nederlandse politiek -het behandelen van Nederlandse politiek was sowieso altijd al een unicum in buitenlandse media- en zich niet laat afleiden door verhalen dat Wilders op het punt staat de macht over te nemen.

Het meeste in het stuk zal iedere volger van de Nederlandse politiek bekend voorkomen, daarom wilde ik het voornamelijk hebben over de grafiek bij het artikel.

Deze efficiënte manier van weergeven laat pas echt duidelijk zien hoe complex de volgende regeringsperiode gaat worden. In deze indeling zijn er 13 combinaties te zien van partijen om een coalitie te vormen zonder de PVV. Van deze 13 is er maar één optie zonder de VVD. Aangezien de VVD en PVV elkaar wederzijds hebben uitgesloten van coalitievorming (en een zes partijen coalitie van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS en SP een wel erg onwaarschijnlijke coalitie oplevert) zal de VVD het scharnierpunt gaan worden.

Als dit werkelijke keuzes worden dan zet ik mijn geld op een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA en dan op specifieke dossiers gelegenheidscoalities zoeken met andere partijen. Tenminste, als het volgende kabinet ook weer de eindstreep wil halen…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.