Czy muszę iść na studia?
Daniel Marcinkowski
188

Bez studiów da się żyć :) Nikt Ci nie każe. Moja branża czyli IT z programowaniem na czele, nie wymaga studiów, ale dobrze je mieć z jednego względu.

Studia nie uczą niczego poza usystematyzowaniem wiedzy.

Czasami by wejść wyżej po drabinie kariery potrzeba mieć papierek, że ma się wykształcenie wyższe. Mam kolegę w pracy, który robi teraz magisterkę po latach, bo inaczej nie będzie mógł zostać CTO. Tak to już jest.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.