Wrap là gì ? Tư vấn đào tạo chứng nhận tiêu chuẩn WRAP

Chứng nhận WRAP là gì ? wrap nghĩa là gì ? Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn hiểu rõ về Wrap.

Wrap (Worldwide Responsible Accredited Production — Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu) Đây được coi là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, Wrap được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà sản xuất đúng nguyên tắc ứng xử theo một quy tắc gắn kết và bao hàm toàn diện.

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN

Chương trình đào tạo chứng nhận tiêu chuẩn WRAP được coi là xúc tiến và chứng nhận hợp pháp, sản xuất đúng với các quy tắc ứng xử trên khắp thế giới.

Chứng nhận Wrap của doanh nghiệp khi tham gia như là lời chứng minh và cam kết với ngành công nghiệp may mặc trách nhiệm đối với xã hội trong thực tiến kinh doanh.

Chương trình nhắm vào việc thực hiện các mục tiêu này bằng việc chứng nhận rằng các điều kiện làm việc được cam kết trong sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn cốt lõi của trách nhiệm toàn cầu về sản xuất sản phẩm may mặc mà trọng tâm tập trung vào người lao động, các điều kiện nhà máy, môi trường và tuân thủ các thủ tục thuế quan.

Đây được coi như là một chương trình chứng nhận cho một nhà máy cơ bản. Với các đơn vị sản xuất tham gia vào chương trình tự nguyện này đồng ý rằng các giám sát viên sẽ đánh giá tại chỗ nhà sản xuất về việc tuân thủ các nguyên tắc trên.

WRAP được chứng nhận trách nhiệm xã hội rằng các sản phẩm may mặc được sản xuất phù hợp với 12 nguyên tắc chủ yếu sau:

 1. 1. Luật pháp và quy tắc nơi làm việc
 2. 2. Ngăn cấm lao động cưỡng bức
 3. 3. Ngăn cấm lao động trẻ em
 4. Ngăn cấm quấy rối và ngược đãi
 5. Bồi thường và phúc lợi
 6. Giờ làm việc phải không được vượt quá giới hạn của luật pháp
 7. Ngăn cấm phân biệt đối xử
 8. Sức khoẻ và an toàn môi trường làm việc
 9. Các quyền hợp pháp của nhân viên về tự do hiệp hội và thoả thuận tập thể
 10. Các điều lệ, quy tắc và tiêu chuẩn về môi trường
 11. Thực hiện đúng thủ tục thuế quan
 12. Cấm chất ma tuý

TẠI SAO NÊN CHỨNG NHẬN WRAP?

Đây là một chương trình được công nhận trách nhiệm toàn cầu có cơ sở lớn nhất thế giới chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực may mặc, giày dép vv.

Với bộ 12 quy tắc trên đã được chấp nhận một cách tổng quát các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường làm việc, và các quy định nơi làm việc quản lý nguồn nhân lực, sức khỏe và an toàn, hoạt động môi trường, và tuân thủ luật pháp bao gồm cả nhập khẩu / xuất khẩu và tuân thủ hải quan và các tiêu chuẩn an ninh.

WRAP đã thông qua phương pháp tiếp cận một hệ thống quản lý đối với việc tuân thủ yêu cầu quản lý cấp cao thông qua các nguyên tắc WRAP bằng văn bản, giao cho nhân viên sự cần thiết để đảm bảo thực hành yêu cầu được thực hiện trên toàn cơ sở, và một hệ thống đánh giá nội bộ tại chỗ để đảm bảo tuân thủ liên tục. Cơ sở phải trải qua bước tự đánh giá nghiêm ngặt và sau đó được đánh giá bởi một công ty giám sát của bên thứ ba độc lập

WRAP chứng nhận các tiện ích, chứ không phải là các thương hiệu hoặc cơ sở kinh doanh. WRAP là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ và có một Hội đồng quản trị độc lập với nhóm ngành công nghiệp bất kỳ. Nó không phải là một tổ chức thành viên. Trong những năm qua, mô hình nhà máy toàn diện của WRAP đã giúp nó phát triển thành chương trình chứng nhận cho ngành công nghiệp dệt may lớn nhất thế giới — 1.850 nhà máy từ khoảng 60 quốc gia tham gia trong chương trình và hơn 1.400 giấy chứng nhận đã được ban hành chỉ tính riêng trong năm 2009. Ngày nay, chương trình chứng nhận cơ sở của WRAP mở rộng hơn nữa, di chuyển vượt quá lĩnh vực may mặc, bao gồm tất cả các lĩnh vực sử dụng lao động, như khách sạn, đồ trang sức, đồ nội thất, xây dựng, thực phẩm, sản xuất dao kéo, thủy tinh, thảm / tấm thảm, đèn và nhiều hơn.

QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN NƠI SẢN XUẤT

Bước 1 — Áp dụng

Cơ sở sẽ gửi một mẫu đơn đã điền đầy đủ và lệ phí (US $ 1195) đến WRAP.

Để nộp đơn xin chứng nhận, click vào “Nộp đơn mới” hay “Đổi mới chứng nhận” (tùy theo điều kiện nào có liên quan đến cơ sở trong câu hỏi).

Bước 2 — Tự đánh giá

Sách hướng dẫn tự đánh giá có thể được tìm thấy trên trang web theo Sổ tay hướng dẫn.

Các sổ tay được viết bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, và Trung Quốc giải thích các nguyên tắc và thủ tục WRAP. Cơ sở quản lý phải áp dụng tất cả các nguyên tắc và chuẩn bị tài liệu chỉ ra việc thực hiện các thủ tục nhất định. Khi hài lòng đã tuân thủ các yêu cầu trong Sổ tay, tối thiểu là 90 ngày cơ sở thông báo đến WRAP rằng đã sẵn sàng để giám sát.

Bước 3 — Giám sát

WRAP cho phép quản lý cơ sở thuê một giám sát độc lập từ một danh sách các công ty giám sát và các tổ chức xã hội dân sự thường xuyên thực hiện đánh giá phù hợp với chính sách và thủ tục theo yêu cầu bởi bên thứ ba — Trong trường hợp này là WRAP. WRAP đã được công nhận để giám sát các cơ sở trong một hoặc nhiều quốc gia quy định phù hợp với chính sách và thủ tục chi tiết WRAP.

Cơ sở thương lượng một khoản lệ phí và lịch trình đánh giá với công ty giám sát. Cơ sở có sáu tháng kể từ ngày thanh toán phí đăng ký cho WRAP (Bước 1 ở trên) để có giám sát viên đệ trình báo cáo và kiến nghị của mình đến quản lý nhà máy và WRAP với một đề nghị thuận lợi.

Bước 4 — Đánh giá

Các nhân viên WRAP có một trong hai hành động:

Nhân viên WRAP có thể thông báo cho cơ sở cần khắc phục các thủ tục nhất định và có giám sát việc thực hiện kiểm tra bổ sung và báo cáo. Sau khi nhà máy thực hiện khắc phục, hành động này phải thực hiện ít nhất 90 ngày trước khi công ty giám sát tiến hành kiểm tra tiếp theo của mình. Nếu nhà máy không thực hiện một cách thỏa đáng các biện pháp khắc phục trong thời gian ân hạn sáu tháng ban đầu (xem ở trên), thì phải đổi mới việc áp dụng và hoàn trả lệ phí đăng ký để được xem xét để xác nhận.

Nhân viên WRAP có thể giới thiệu cho Hội đồng Chứng nhận rằng nhà máy được chứng nhận.

Bước 5 — Giấy chứng nhận

Chứng nhận của Hội đồng chứng nhận (Giám đốc Hội đồng quản trị hiện nay của WRAP) nghiên cứu các khuyến nghị của các nhân viên, bao gồm cả báo cáo của giám sát viên và bỏ phiếu trao giải hoặc giữ lại giấy chứng nhận. (Trong trường hợp sau, các nhân viên sẽ tiến hành như trong Bước 4 (1), ở trên.) Trong thời gian chứng nhận một năm, tất cả các cơ sở, đặc biệt là những người cần đánh giá lần thứ hai, có thể kiểm tra không được báo trước.

LIÊN HỆ KNA CERT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN — ĐÀO TẠO — CẤP CHỨNG NHẬN HỢP QUY

🏡 Địa chỉ: Tầng 7, 15A Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

☎ Hotline: 093.2211.786

☘️ Website: www.knacert.com

📧 Email: salesmanager@knacert.com

Like what you read? Give KNA CERT Viet Nam a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.