– Vi har doblet staben i løpet av 2014

Aktiviteten øker i Glomfjord industripark, der nedgangen er snudd til optimisme i løpet av 2014.

I løpet av året som nå ebber mot slutten, er det kommet aktivitet i de aller fleste bygningene.

Som hos Tocircle Industries, som flyttet inn i RECs nedlagte waferfabrikk i mars i år.

Til testing

– Vi har doblet staben i løpet av 2014, fra sju til 13 ingeniører og teknikere, og vi skal fortsette å vokse i Glomfjord, sier produktutviklingssjef André Neverdal.

I fjor hadde den ferske industribedriften knapt kommet i gang. Nå står oppdragene nærmest i kø.

Inne i det romslige industrilokalet pågår det nå tester på tre typer maskiner, som alle bygger på Tocircles unike teknologi.

En av dem er prototypen til en vannturbin beregnet på Standard Hydro Powers minikraftverk. På en monteringsbukk står en svær dampekspander. Den testes ut for å finne den best mulige utformingen før fire slike skal monteres hos Hønefoss fjernvarme.

Det tredje prosjektet er en våtgasskompressor, som skal testes ut på en rigg i en konteiner med steam levert fra Yaras syrefabrikk.Øker. I nabofabrikken har Norwegian Crystals nå 65 ansatte og drift på 60 prosent av ovnene.

Tøff start

– Vi fikk en tøff start, med bare 10–15 prosent av ovnene i drift i første halvår. Siden har kundemassen utviklet seg positivt, og vi kan rampe opp fra 60 til 100 prosent i løpet av første halvår 2015, sier fabrikksjef Børge Selstad.

Da må han ansette fem til.

Administrerende direktør Reidar Langmo vil gjerne videre, og finansierer ytterligere kapasitet.

– Markedet er fortsatt i vekst, men med høyt prispress. Jeg er fornøyd med det vi har oppnådd så langt. Men vi må øke volumet for å oppnå lønnsomhet, sier han .

Hos Bilfinger Industrial Services har daglig leder Tor Arne Fagerli det travelt. Bedriften er på flyttefot til bygget de kjøpte fra boet etter REC Wafer Norway i fjor høst.

– Vi får en del nytt utstyr på nyåret, og verkstedene flytter over så snart dette er på plass, sier han.

Fagerli har hatt rundt 80 personer i staben i år, og regner med å ansette noen flere i andre halvår neste år.

Opptur

En optimistisk Bjørn-Wiggo Eriksen i Invis AS tok fatt på 2014 med full ordrebok, og fikk bakoversveis da oljeindustrien skrudde igjen kranene i februar.

– Vi startet året med tolv medarbeidere, og måtte redusere til ni. Det så mørkt ut ei tid fordi halvparten av folkene våre jobbet mot oljeindustrien, men nå har vi klart å snu situasjonen til optimisme igjen, sier han.

Årsaken er oppsving i det lokale markedet, med en ny satsing mot oppdrettsbransjen, og flere spennende prosjekter i industriparken.

– Vi har bra med arbeid, og vi har som mål å øke staben utover året som kommer, sier Eriksen.

Planer er klare

To av de kommende prosjektene Eriksen tenker på er knyttet til Yaras planer om å øke produksjonen fra vel 750.000 til rundt 900.000 tonn gjødsel.

Fabrikksjef Arve Jordal skal klare dette uten å øke staben, som i dag er på 190 ansatte og lærlinger.

Et annet prosjekt er Geir Olsens planer om etablering av en fabrikk for produksjon av isbiter fra Svartisen-is, kalt Svaice.

Svaice AS skal ved full drift kunne ha inntil 60 ansatte. ScanMag AS har planer om en magnesiumfabrikk i bygningen der SiC Processing holdt til.

Dersom det går som daglig leder Lothar Maruhn vil, kan bedriften ha 100 ansatte ved full drift. To bygninger står fortsatt uten planlagt aktivitet, nemlig SiPro-bygningen og lokalene der kvartskrukkefabrikken Scan Crucible holdt til. Den sistnevnte forsøker MNU AS fortsatt å blåse nytt liv i.

De andre bedriftene i industriparken er Terje Halsan AS, Molab, Meløy Bedriftsservice AS (MBS), Meløy Utvikling KF og Meløy Næringsutvikling AS. 390 personer har jobb i parken nå.


Originally published at www.an.no on December 8, 2014.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.