วิธีติดตั้งโปรแกรม Curse Voice

โดยทั่วไป ผู้เล่นเกมมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสนทนากัน ยิ่งเป็นเกมแนว SPF แล้วด้วย ยิ่งไม่ว่างที่จะมากดนู่น นี่ นั่น โปรแกรม Curse Voice จึงได้สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องการสนทนาของเหล่าเกมเมอร์ และทำให้การเล่นเกมนั้นสนุกมากยิ่งขึ้น

Curse Voice คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับ พูดคุยด้วยไมค์ สามารถใช้ได้ดีในหลายๆ เกมที่มีผู้เล่นร่วมกันเยอะ ไม่ว่าจะสนทนาเดี่ยว หรือกลุ่มก็สามารถทำได้ง่ายดาย งั้นอย่าเสียเวลาเลยครับ มาดูการติดตั้งและวิธีการใช้เลยดีกว่า

ก่อนอื่นเลย ของแนะนำการ Download ของโปรแกรม Curse Voice ก่อนนะครับ

  1. ไปที่ https://www.curse.com/download แล้วทำการโหลดมาเลยครับ

2. เมื่อทำการ Download เสร็จแล้วก็จะได้ ไฟล์ที่ชื่อว่า CurseClientSetup.exe เราก็ทำการ ดับเบิ้ลคลิกมันซะ เพื่อเปิดโปรแกรม

CurseClientSetup.exe

3. Install โปรแกรม

Install โปรแกรม

4. รอสักครู่

รอสักครู่

5. คลิกที่ Launch เพิ่มเริ่มโปรแกรม

Launch

6. หากเรายังไม่มี User และ Password เราก็ต้องมาสมัครก่อนนะครับ คลิกที่ Create an Account

Login

7. ใส่ Username ,E-mail, Password ,Confirm your Password and อ่านเงื่อนไข แล้วก็คลิก REGISTER

Register

8. เลือก อวตา หรือ SKIP ALL ก็ได้

Select avatar

9. ทำการติดตั้งเสร็จแล้ว

หากมี User and Password แล้ว อย่าเก็บไว้คนเดียว เรามาเล่นเป็นทีมกันนะครับ
#VRFRN (we are friend)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.