Küresel Girişimcilik: Global Entrepreneurship Congress

Kürsel girişimcilik platformu GEC’nin bu seneki durağı Johannesburg oldu. Kongrenin ana odağında Afrika merkezli girişimler vardı.

Küresel Girişimcilik

Ewing Marion Kauffman Vakfı tarafından ilk defa 2008 yılında organize edilen Küresel Girişimcilik Haftası(GEW), küresel girişimciliğin kutlanması ve güçlendirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmesini teşvik eder. GEW kapsamında katılımcı ülkeler, kendi coğrafyalarındaki girişimleri ve girişimcilik etkinliklerini güçlendirecek çalışmaları gerçekleştirir, farkındalık yaratmayı hedefler.

Kansas, ABD bazlı bir STK olan Kauffman Vakfı, 1960'ların ortalarında girişimci ve filantropist Ewing Marion Kauffman tarafından kurulmuştur. Vakfın amacı “kendi komünitelerine destekler yaratan, ekonomik olarak bağımsız kişileri desteklemek” görüşüyle yola çıkmıştır. Küresel Girişimcilik Haftası etkinlikleri ile temelleri atılan bu platform, zamanla birçok ülkeye yayılarak ve 2008'den günümüze toplam 102 ülkeden olmak üzere 10 milyon kişinin katılımı ile kutlanmıştır. Türkiye’de GEN temsilciliğini Endeavor Türkiye ve TOBB yürütmektedir.

GEC Johannesburg 2017

GEW etkinliklerinden gelişerek 2012 senesinden itibaren, her yıl başka bir ev sahibi ülkede düzenlenen Küresel Girişimcilik Konferansı(GEC), düzenlendiği ülkenin girişim ekosistemi odağında konuşmaların ve aktivitelerin düzenlediği bir platform olarak organize edilir.

Bu sene Johannesburg’da gerçekleştirilen kongrede ana odak Afrika ülkelerindeki girişimler ve dünyanın Afrika pazarları ile daha fazla etkileşime geçmek odağında gerçekleşti. Özellikle Güney Afrika’nın, Afrika kıtasındaki diğer ekonomisi güçlü ülkeler olan Nijerya ve Kenya gibi ülkeler ile birlikte ilan ettikleri GEN Africa oluşumu, Afrika’da bir ekonomi ve girişim işbirliğini hedeflemekte. Bu birlik düşüncesi, aynı zamanda her yıl GEC’nin Afrika’ya özel etkinlikler düzenlemesi ve Afrika girişim ekosistemlerini güçlendirilmesini ön görmektedir.

Kongrede Microsoft, Facebook ve Twitter gibi şirket temsilcilerinin konuşmaları ve atölyeleri ile birlikte, Güney Afrika devlet temsilcileri ve aynı zamanda sosyal girişimcilerin de konuşmalarına yer verildi; Türkiye’den TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nu temsilen Ali Sabancı’nın konuşması da kongrede yer aldı ve toplamda 165 ülkeden 6.000 delegeye ev sahipliği gerçekleştirdi.

GEC İstanbul 2018

Türkiye’de GEN temsilciliğini yürüten Endeavor Türkiye ve TOBB iş birliğinde, 2018 yılında gerçekleştirilecek GEC etkinliğine, İstanbul ev sahipliği yapacak. Küresel girişim ve yatırım ağlarından birçok temsilcilerinin İstanbul’da bir araya gelerek, Türkiye girişim ekosistemleri ile tanışma ve Türkiye pazarı adına işbirlikleri gerçekleştirme potansiyelleri üzerine odaklanılacak olan etkinlikte, küresel girişimler ve Türkiye girişim dünyasının küresel girişimleri ile etkileşimleri arttırılması hedefleniyor.

Like what you read? Give Kök Projekt a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.