Sıfır Açlık Mümkün mü?

Fotoğraf: blog.zerohungerchallange.org

Küresel ısınma ve nüfus artışı ile birlikte mevcut açlık konusu daha derin bir sorun haline geldi. Halihazırda 210 milyon kişi kronik yetersiz beslenen olarak tanımlanıyor. Dünya çapında 800 milyon kişi de yetersiz beslenmekte. Bu sayıların büyüklüğü Birleşmiş Milletler’i (BM) harekete geçirdi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un 2012'de başlattığı ve 2030 yılını hedeflediği projesi #SıfırAçlık (#ZeroHunger) ile her bir birey 5 maddede insanlığa destek vererek açlıkla savaşabilir:

Çizim:blog.zerohungerchallange.org
  1. 2 Yaşın altında “0” büyüme sorunu yaşayan çocuk: Dünya genelinde yetersiz beslenme nedeniyle büyüme sorunu yaşayan milyonlarca çocuk var. Birey olarak anne çocuk beslenmesi konusunda gönüllü olabilir, bu konudaki çalışmaları çevremize aktararak bilinirliği artırabilir ve şirketleri bu konuda destekçi yapmak için kampanyalar yürütebiliriz.
Fotoğraf:World Food Programme/Chris Terry

2.Yeterli gıdaya tüm yıl boyunca kesintisiz erişim: Gıdaya tüm yıl boyunca erişememe yetersiz beslenmeye ve açlığa yol açmakta. Erişim sadece gıda güvenliği konusundan değil, politik gelişmeler ( çatışma, savaş), iklim değişikliği (kuraklık, seller) ve ekonomik gelişmeler(tarım alanlarının satılması, azaltılması)den de kaynaklanabilir. Birey olarak bu sorunları azaltacak sorumluluklar alabilir, gıda dağıtımı ve tedariki konusunda gönüllü çalışabiliriz.

Fotoğraf: FAO/Mya Cusack

3.Tüm gıda sistemlerinin sürdürülebilir olmasını kılmak: Gıda sağlayan ve sürdürülebilir ekosistemlere sahip ormanlık ve sulak alanlarda ve denizlerden gıda üretiminin de sürdürülebilir olmasını kılmak, gıdayı gelecek nesillere de bırakabilmek adına çok önemli. Birey olarak sürdürülebilir tarım ve gıda ürünlerini desteklemek, hatta üretimlerinde rol almak, sürdürülebilirlik konusunda kampanyalarda sorumluluk alarak farkındalık yaratabiliriz.

Fotoğraf: Sterling College

4.Küçük üreticilerin geliri ve üretiminde %100 artış:Gelişmemiş ülkelerde kırsal bölge çiftçiler halihazırda gelişmekte olan ülkelerin gıda üretiminin %80'sini karşılamakta(1). Bu üreticilerin üretim gücünün artırılabilmesi özellikle açıkla mücadelede kilit nokta. Birey olarak güvenilir küçük üreticilerle temas kurmak, yeri geldiğinde kendi üretimlerimizi yapıp üretim fazlalığını paylaşmak, küçük tarım işletmelerini destekleyecek politik kampanyalar için karar vericileri harekete geçirmek yapabileceklerimizden bazıları.

Fotoğraf: bianet- Yedikule Bostanları

5.Gıdada “0” kayıp ve israf: Her yıl 1,3 milyar ton gıda, üretim kaybı (2) ve israf nedeniyle yok oluyor. Sıfır açlık mümkün iken dünya her yıl 1 trilyon Amerikan dolarına eşdeğer gıdayı kaybediyor (3). Birey olarak üreticileri ve çiftçileri verimlilik ve tasarruf konusunda bilinçlendirecek kampanyalara teşvik etmek, karar vericileri israfla mücadele konusunda tetiklemek, tüketici olarak israfı ve gıda üretim ayak izimizi en aza indirmek, fazla ve tüketilmeyecek ürünleri paylaşıma sokmak kampanyaya destek verecek girişimler olacaktır.

Fotoğraf:Glyn Kirk/AFP/Getty Images

Çeviri ve yazı:Onur Daylan

Kaynaklar:

http://www.un.org/en/zerohunger/resources.shtml#zerostunting

(1):http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/

(2),(3): http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.