Estonya E-Vatandaşlığı hakkında sıkça sorulan sorular
Engin Bodur
438

Merhaba, bir sorum olacak,

LeapIN size hali hazırda bir ödeme sistemi sunuyor mu? Biliyorsunuzdur bir de Stripe’ın Atlas’ı var. orada direkt bir ödeme sistemi sunuyor. Ben biraz önce Estonya e-vatandaşlık başvurumu yaptım. Bir mobil app geliştiriyorum, micro ödemeler almayı planlıyorum. Bunları yapmak için hali hazırda bir sistem var mı yoksa paypal vb sistemler mi kullanmalıyım?
Bir de nüfus kağıdı mı yoksa pasaport mu kullanarak başvurdunuz? Ben pasaport’u tercih ettim son kullanma tarihi sorduğu için zira bizde nüfus kağıtlarının bir son kullanım tarihi yok.

Ayrıca bir çatı firma kurup altından ürünler çıkarmamda bir problem var mı? Yoksa birden fazla ürün varsa birden fazla firma kurmalı mıyım ya da şöyle sorayım, illa başvurudaki fikrimi mi kullanmalıyım? Benzer ama farklı bir şey yapmaya karar verirsem bunu sorgularlar mı?

Vergilerimi kendim ödemek istersem bunu online bir sistem üzerinden kolayca çözebilir miyim? Yoksa 15€ yerine 59€ vermek gerçekten çok daha mantıkl ımı?

Teşekkür ederim.

Like what you read? Give Koray a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.