Grillad kyckling, på extrapris

Min kompis köpte idag en hel grillad kyckling till lunch och satte sig mitt emot mig vid bordet. Det är något med det saftiga, perfekt kryddade köttet som ger en viss avsmak hos mig. Jag frågade honom om det, vad han tänkte om att köpet och sättet kycklingen produceras.

Han argumenterade ungefär så här:

“Även om produktionen är vidrig så är kycklingen redan är död och tillredd. Det bara bra att någon äter den.” Det svaret kan jag köpa, men för mig är det ett sätt att dölja skälet till varför vi fortsätter äta kycklingen: för att det är gott.

Produktionen är en stor maskin som matar ut ett överskott av grillad kyckling och anledningen till att den fortsätter arbeta är för att vi tror vi vill ha mer kyckling. Vi går till Hemköp och ser kycklingen och tänker: “hmm, vore gott med grillad kyckling till lunch. Åh! Extrapris!” och så köper vi den.

Poängen är inte att moralisera över mat–maskinen, vi kanske ska ha grillad kyckling på hyllan, utan jag söker ett erkännande: att vi äter för att vi njuter av det. Tänker man så finns det inget utanför dig själv som rättfärdigar dina handlingar och du blir ansvarig att acceptera konsekvenserna. Du behöver fråga dig själv om vi ska föda upp kycklingar i trånga burar för att du ska få njuta av kött från en kyckling som fötts upp för att växa ovanligt fort, den korta stund en måltid varar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.